Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống lái trợ lực bằng điện

Được đăng lên bởi datreg-93-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ

thống

lái

trợ

lực

điện [23/04/2010]

Bộ trợ lực điện là bộ trợ lực sử dụng công suất của động cơ
điện một chiều để hỗ trợ cho quá trình xoay các bánh xe
dẫn
hướng.
>> Hệ thống lái trợ lực thủy lực

Khái
niệm
chung
về
bộ
trợ
lực
điện.
Ưu điểm của bộ trợ lực điện so với bộ trợ lực thủy lực là ít tiêu
hao công suất động cơ hơn. Trên bộ trợ lực thủy lực đông cơ luôn
luôn kéo bơm thủy lực hoạt động, điều này gây lãng phí công
suất của động cơ trong những khoảng thời gian không có yêu
cầu trợ lực. Khắc phục được nhược điểm này bộ trợ lực điện chỉ
cung cấp những mô men trợ lực trong những khoảng thời gian
cần thiết nhờ các cảm biến mô men quay của trục lái và các c ảm
biến khác quyết định thời điểm và cường độ dòng điện đưa vào
động cơ điện một chiều.

H.1. Sơ đồ hệ thống lái trợ lực điện.
1 - ECU của EPS; 2 - Mô tơ điện một chiều; 3 - Cảm biến mô
men.
Các
bộ
phận
cơ
bản
của
bộ
trợ
lực
điện.
+ Động cơ điện.
Để đảm bảo được công suất trợ lực cần thiết trên bộ tr ợ lực điện
sử dụng loại động cơ điện một chiều, nó bao gồm rôto, stato,
trục chính và cơ cấu giảm tốc. Cơ cấu giảm tốc bao gồm trục vít
và bánh vít, mô men do rôto động cơ điện tạo ra được truy ền t ới
cơ cấu giảm tốc sau đó được truyền tới trục lái chính. Trục vít
được đỡ trên các ổ đỡ để giảm độ ồn và tăng tuổi thọ làm việc,
khớp nối đảm bảo cho việc nếu động cơ bị hư hỏng thì trục lái
chính và cơ cấu giảm tốc không bị khóa cứng lại và hệ thống lái
vẫn có thể hoạt động được

H.2. Cấu tạo của động cơ điện một chiều.
1
Trục
vít.
4
Rôto.
7
2
Vỏ
trục
lái.
5
Stator.
3 - Khớp nối. 6 - Trục chính. 9 - Ổ bi.
+ Cảm biến, rơle điều khiển.
a) Cảm biến mô men quay trục lái.

Trục
8
-

lái
chính.
Bánh
vít.

Cấu tạo của cảm biến mô men trục lái được thể hiện trên hình
(H.2-31).
Khi người lái xe điều khiển vô lăng, mô men lái tác động lên tr ục
sơ cấp của cảm biến mô men thông qua trục lái chính. Người ta
bố trí vòng phát hiện một và hai trên trục sơ cấp phía vô l ăng và
vòng phát hiện thứ ba trên trục thứ cấp. Trục sơ cấp và trục th ứ
cấp được nối với nhau bằng một thanh xoắn.

H.3. Cấu tạo cảm biến mô men trục lái.
1 - Vòng phát hiện thứ nhất; 2 - Trục sơ cấp; 3 - Cuộn dây bù;
4 - Vòng phát hiện thứ hai; 5 - Cuộn dây phát hiện; 6 - Vòng
phát hiện thứ ba;7 - Trục thứ cấp.
Các vòng phát hiện có cuộn dây phát hiện kiểu không ti ếp xúc
trên vòng ngoài để hình thành một mạch kích thích. Khi t ạo ra
mô men lái thanh xoắn bị xoắn tạo ra độ lệch pha giữa vòng
phát hiện thứ hai và ba. Dựa trên độ lệch pha này m ột ...
H th ng lái tr l c i n đ [23/04/2010]
B tr l c i n b tr l c s d ng công su t c a ng c đ đ ơ
i n m t chi u h tr cho quá trình xoay các bánh xeđ đ
d n h ng. ướ
>> Hệ thống lái trợ lực thủy lực
Khái ni m chung v b tr l c i n. đ
u i m c a b tr l c i n so v i b tr l c th y l c ít tiêuƯ đ đ
hao công su t ng c h n. Trên b tr l c th y l c ông c luôn độ ơ ơ đ ơ
luôn kéo b m th y l c ho t ng, i u này gây lãng phí côngơ độ đ
su t c a ng c trong nh ng kho ng th i gian không yêu độ ơ
c u tr l c. Kh c ph c c nh c i m này b tr l c i n ch đượ ượ đ đ
cung c p nh ng men tr l c trong nh ng kho ng th i gian
c n thi t nh các c m bi n mô men quay c a tr c lái và các c m ế ế
bi n khác quy t nh th i i m c ng dòng i n a vàoế ế đ đ ư độ đ đư
ng c i n m t chi u.độ ơ đ
hệ thống lái trợ lực bằng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống lái trợ lực bằng điện - Người đăng: datreg-93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hệ thống lái trợ lực bằng điện 9 10 797