Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội (1805 - 1897)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam
trường hợp thành Hà Nội (1805 - 1897)
Công Phương Khương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu quá trình phát triển của thành lũy Thăng Long và sự xuất hiện
hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Trình bày
quá trình xây dựng, những bước phát triển và suy tàn của thành Hà Nội (1805-1897):
quá trình xây dựng và cải tạo thành Hà Nội của triều Nguyễn; vị trí, cấu trúc thành Hà
Nội (1805-1897); hệ thống phòng thủ phia ngoài thành Hà Nội ... Thành Hà Nội trong
cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX - Nguyên nhân thất bại và bài
học kinh nghiệm.
Keywords. Hệ thống phòng thủ; Vauban; Lịch sử Việt Nam; Hà Nội; Nhà Nguyễn

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử Việt Nam là lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước. Các công trình
kiến trúc quân sự trong đó có thành lũy với quá trình phát sinh, phát triển, suy vong đã
để lại những dấu ấn quan trọng và tạo nên những nét độc đáo trong khoa học quân sự
của dân tộc. Song có một nghịch lý là những công trình quân sự đó (thành lũy) gần
như chưa bao giờ trở thành chỗ dựa trong các cuộc chiến tranh giữ nước. Lịch sử Việt
Nam “hầu như không ghi chép về những trận đánh thắng nhờ giữ thành chống giặc”
Thành Hà Nội là sản phẩm của quá trình tiếp thu khoa học kỹ thuật, văn minh
Pháp - những giá trị đã được thời gian và thực tiễn chiến tranh kiểm nghiệm và khẳng
định. Với vị trí của một trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quân sự có
lịch sử lâu đời, mặc dù không còn là kinh đô nhưng thành Hà Nội vẫn được triều
Nguyễn xây dựng quy mô và bề thế, tương xứng với vị thế của một trung tâm hành
chính - Bắc thành, tỉnh thành.
Tuy nhiên thành Hà Nội đã không thể hiện được vị trí, vai trò và thất bại nhanh
chóng trong lần đụng đầu với người Pháp - chủ nhân sáng tạo kiến trúc phòng thủ
Vauban. Việc tìm hiểu quá trình xây dựng, quy mô, kết cấu cũng như mối liên hệ của
thành Hà Nội với các yếu tố khác… qua đó thấy được một số nguyên nhân thất bại,
cũng như bài học kinh nghiệm là việc làm cần thiết. Chính vì vậy, tôi lựa chọn “HỆ
THỐNG PHÒNG THỦ VAUBAN Ở VIỆT NAM - TRƯỜNG HỢP THÀNH HÀ NỘI
(1805-1897)” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ.

1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Theo thống kê trong “Thăng Long - Hà Nội thư mục công trình nghiên cứu” do
Vũ Văn Quân và Đỗ Thị Hương Thảo (Chủ biên), chỉ tính đến tháng 8 năm 2008...
1
H th Vauban Vit Nam
ng hi (1805 - 1897)


C 60 22 54


Abstract. 

-1897):

-
- 

Keywords. ; Vauban; ; ; 
M ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
Lch s Vich s dc gn lin vi gi 
ki  
 li nhng du n quan trnh
cc. t ngh n
 tr  dc chin tranh gi c. Lch s Vit
Nam  nhng trng nh gi ng gi
n phm cp thu khoa hc k thu
- nh c thc tin chin tranh kim nghing
nh. Vi v a m - kinh t - - i -  
lch s  i, m         i v c triu
Nguy thng vi v th ca m
- B
 hic v t bi nhanh
   u v  - ch  o ki  
Vauban. Ving, t c ca
i vu t c mt s t bi,
c kinh nghin thia ch
TH VAUBAN VIT NAM - NG HI
(1805- 
Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội (1805 - 1897) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội (1805 - 1897) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội (1805 - 1897) 9 10 25