Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý 6 sigma

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG QUẢN LÝ 6 SIGMA


6 Sigma là gì?
[IMG]file:///C:/Users/Thuy-Loi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]6 Sigma là gì?
Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật, Six Sigma tập trung vào việc thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định hướng khách hàng rất cao.
1. Định nghĩa

Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình mang tên DMAIC: Define (Xác Định), Measure (Đo Lường), Analyze (Phân Tích), Improve (Cải Tiến) và Control (Kiểm Soát). Để tìm hiểu thêm về tiến trình này, vui lòng tham khảo mục số 3 của tài liệu này về DMAIC.

Six Sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng, như ISO-9001, hay là một hệ thống chứng nhận chất lượng. Thay vào đó, đây là một hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quy trình. Đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa là thay vì tập trung vào các đề xướng chất lượng vốn ưu tiên vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm, hướng tập trung được chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra.

2. Các chủ đề chính của Six Sigma

Một số chủ đề chính của Six Sigma được tóm lược như sau:
ã Tập trung liên tục vào những yêu cầu của khách hàng;
ã Sử dụng các phương pháp đo lường và thống kê để xác định và đánh giá mức dao động trong quy trình sản xuất và các qui trình quản lý khác;
ã Xác định căn nguyên của các vấn đề;
ã Nhấn mạnh việc cải tiến quy trình để loại trừ dao động trong quy trình sản xuất hay các qui trình quản lý khác giúp giảm thiểu lỗi và tăng sự hài lòng của khách hàng;
ã Quản lý chủ động đầy trách nhiệm trong việc tập trung ngăn ngừa sai sót, cải tiến liên tục và không ngừng vươn tới sự hoàn hảo;
ã Phối hợp liên chức năng trong cùng tổ chức; và
ã Thiết lập những mục tiêu rất cao.

3. Các cấp độ trong Six Sigma:

"Sigma" có nghĩa là độ lệch chuẩn (standard deviation) trong thống kê, nên Six Sigma
Hệ thống quản lý 6 sigma - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hệ thống quản lý 6 sigma 9 10 970