Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tài chính và những góc khuất

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống tài chính và những góc khuất


Cách đây một năm, khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức


Thương mại Thế giới (WTO), nhiều người kỳ vọng rằng hệ thống tài chính sẽ có


cơ hội đột phá để bước lên một tầm cao mới.


Sự sôi động của thị trường chứng khoán, sự mở rộng của các ngân hàng, các công


ty chứng khoán cho thấy dường như điều dự đoán đang xảy ra. Tuy nhiên, nếu


nhìn chi tiết hơn những thay đổi liên quan đến bốn thành tố cơ bản của hệ thống


tài chính gồm: các thị trường tài chính, các tổ chức tài chính,các công cụ tài chính


và cơ sở hạ tầng tài chính, nhất là hạ tầng mềm, có thể thấy được nhiều góc khuất


của bức tranh.


Thị trường tài chính tăng trưởng đột biến về lượng


Đối với thị trường cổ phiếu, nếu không có gì thay đổi, kết thúc năm 2007, giá trị


thị trường của gần 250 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch sẽ vào khoảng


470.000 tỉ đồng, gấp hơn hai lần năm 2006 và bằng 41% GDP.


Nếu tính thêm Vietcombank với giá cổ phiếu bằng mức giá khởi điểm khi IPO,


cộng với Bảo Việt và Công ty Tài chính Dầu khí, những doanh nghiệp sẽ niêm yết


cổ phiếu trong một tương lai gần, sẽ được con số gấp ba lần năm 2006 và bằng


60% GDP, cao hơn mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm


2010.


Ở khu vực ngân hàng, tín dụng cũng có sự đột biến với tốc độ tăng trưởng có thể


lên đến 40%. Một lượng tiền gần 300.000 tỉ đồng được đưa vào nền kinh tế, cao


hơn rất nhiều nguồn vốn được cung ứng qua kênh chứng khoán và trở thành năm


các tổ chức tín dụng cho vay nhiều nhất từ trước đến nay để đưa tổng dư nợ tín


dụng cho nền kinh tế xấp xỉ 1 triệu tỉ đồng, bằng 90% GDP.
Hệ thống tài chính và những góc khuất - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hệ thống tài chính và những góc khuất 9 10 358