Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tin quang - vô tuyến

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2859 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN

1

I. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

1.1 THÔNG TIN QUANG
Khác với thông tin hữu tuyến và vô tuyến - các loại thông tin sử dụng các
môi trường truyền dẫn tương ứng là dây dẫn và không gian - thông tin
quang là một hệ thống truyền tin thông qua sợi quang. Điều đó có nghĩa
là thông tin được chuyển thành ánh sáng và sau đó ánh sáng được truyền
qua sợi quang. Tại nơi nhận, nó lại được biến đổi trở lại thành thông tin
ban đầu. Hình 1.1. Giới thiệu một hệ thống truyền dẫn sợi quang digital
được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét
các giai đoạn phát triển của hệ thống này và so sánh các đặc tính của nó
với các đặc tính của những hệ thống đang tồn tại. Cuối cùng, chúng ta sẽ
giải thích các tính chất của ánh sáng.

Hình 1.1. Hệ thống truyền dẫn sợi quang digital

1.1.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG TIN QUANG
Các phương tiện sơ khai của thông tin quang là khả năng nhận biết của
con người về chuyển động, hình dáng và màu sắc của sự vật thông qua
đôi mắt. Tiếp đó, một hệ thống thông tin điều chế đơn giản xuất hiện
bằng cách sử dụng các đèn hải đăng các đèn hiệu. Sau đó, năm 1791,
VC.Chape phát minh ra một máy điện báo quang.
Thiết bị này sử dụng khí quyển như là một môi trường truyền dẫn và do
đó chịu ảnh hưởng của các điều kiện về thời tiết. Để giải quyết hạn chế

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG – VÔ TUYẾN

2

này, Marconi đã sáng chế ra máy điện báo vô tuyến có khả năng thực
hiện thông tin giữa những người gửi và người nhận ở xa nhau.
Đầu năm 1980, A.G.Bell - người phát sinh ra hệ thống điện thoại - đã
nghĩ ra một thiết bị quang thoại có khả năng biến đổi dao động của máy
hát thành ánh sáng. Tuy nhiên, sự phát triển tiếp theo của hệ thống này đã
bị bỏ bễ do sự xuất hiện hệ thống vô tuyến.
( Bảng 1.1) Các giai đoạn phát triển của thông tin cáp sợi quang

Năm
1960
1962
1965
1966

1970

Nguồn quang
Triển khai máy laser Ruby
(HUGHES)
Máy laser Ga As
Máy laser Co2 (BL)

Máy laser GaAIAS tạo dao động
liên tục (BL, Nga, NEC)

1973

1976
1977
1979

1980
1981

Cáp sợi quang

Máy laser GalnAsP dao động liên
tục (MIT, KDD, TIT, NTT)
Máy laser GaAIAs có tuổi thọ ước
lượng là 100 năm (BL, NTT)
Máy laser GalnAsP 1,55 um
(KDD, BL, TIT) dao động liên tục
Cấu trúc laser giếng lượng tử được
chế tạo (Bell Lab).
GalnAsP LD (1.6 um) Continuous

Khả năng sử dụng đường truyền
dẫn cáp quang (ST, tổn thất
1000dB/km)
Triển khai thành công sợi sáp
quang sử dụng abaston (Co...
"Don't study, don't know - Studying you will know!"
NGUYEN TRUNG HOA
Hệ thống tin quang - vô tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống tin quang - vô tuyến - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Hệ thống tin quang - vô tuyến 9 10 200