Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống triết lý kinh doanh Trung Nguyên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời dẫn

ã Hệ thống triết lý này phải ñược truyền tải xuyên suốt trong nội bộ công ty, tới tất cả mọi thành viên, mọi tổ chức có liên quan. ðây là nền tảng triết lý quy ñịnh mọi hoạt ñộng của Trung Nguyên từ việc hoạch ñịnh chiến lược ñến cách hành ñộng cụ thể nhất của từng thành viên trong ñại gia
ñình Trung Nguyên.
Hệ thống triết lý kinh doanh Trung Nguyên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hệ thống triết lý kinh doanh Trung Nguyên 9 10 631