Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước là gì? Hệ thống đó bao gồm những loại VB chủ yếu nào ?Theo anh chị cần làm gì để VBQLNN đc xd và ban hành thành 1 hệ thống chặt chẽ?

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a. Hệ thống VBQLNN là 1 tập hợp các VB đc ban hành tạo nên 1 chỉnh thể các VB cấu thành hệ thống, trong đó tất cả các VB có liên hệ mật thiết với nhau về mọi phg diện, được sắp xếp theo trật tự pháp lý khách quan logíc và khoa học. Đó là 1 hệ thống kết hợp chặt chẽ các cấu trúc nội dung bên trong và hình thức biểu hiện bên ngoài phản ánh đc và phù hợp với cơ cấu qhệ XH, yêu cầu của công tác QLNN. Hệ thống nầy chứa dựng những tiểu hệ thống với tính chất và cấp độ hiệu lực pháp lý cao thấp, rộng hẹp khác nhau.
VB có thể trở thành yếu tố của hệ thống theo chiều ngang, tức là dù đc hình thành như thế nào, thuộc thang bậc pháp lý nào cũng đều phải căn cứ vào đối tượng đều chỉnh và theo chiều dọc, tức là mang tính chất thứ bậc tùy thuộc vào thẩm quyền của các CQ ban hành. Để có được hệ thống VB cần phải thường xuyên tiến hành công tác rà soát và hệ thống hóa các VB. Kết quả của công tác này là tạo ra hệ thống VB cân đối, hoàn chỉnh, thống nhất, khắc phục tình trạng lỗi thời, mâu thuẩn và những lỗ hỏng của hệ thống VB, làm cho nội dung của VB phù hợp với những yêu cầu, đòi hỏi của đs, có hình thức rõ ràng, dễ hiểu, tiện lợi cho việc sd.
b. Hệ thống VBQLNN bao gồm những loại VB chủ yếu sau:
1. VBQPPL:
VBQPPL là những “VB do CQNN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các qui tắc xử sự chung, đc NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các qhệ XH theo định hướng XHCN”. Đó là nguồn cơ bản của Pháp luật XHCN, là sp của qtrình stạo pháp luật, 1 hình thức lãnh đạo của NN đối với XH nhằm biến ý chí của nd thành luật.
Hệ thống VBQPPL bao gồm :
a) VB do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết.
VB do UBTVQH ban hành: Pháp lệnh, Nghị quyết.
b) VB do các CQNN có thẩm quyền khác ở TW ban hành để thi hành VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
- Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.
- Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; quyết định, chỉ thị, thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các CQNN có thẩm quyền, giữa CQNN có thẩm quyền với các tổ chức ctrị - XH.
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước là gì? Hệ thống đó bao gồm những loại VB chủ yếu nào ?Theo anh chị cần làm gì để VBQLNN đc xd và ban hành thành 1 hệ thống chặt chẽ? - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước là gì? Hệ thống đó bao gồm những loại VB chủ yếu nào ?Theo anh chị cần làm gì để VBQLNN đc xd và ban hành thành 1 hệ thống chặt chẽ? 9 10 116