Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ đào tạo-huấn luyện cá nhân

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công ty
Phòng Nhân Sự (HR Dept) HỒ SƠ ĐÀO TẠO-HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN
(PERSONAL TRAINING PROFILE) (Form No.)
BM.09.07
15/03/2004

Họ và tên (Full-name): Giới tính : q Nam (Male) (Sex) q Nữ (Female) Ngày tháng năm sinh
(Date of Birth):
Ngày nhận việc
(Date of start working):
Trình độ học vấn (Educational Level): Kỹ năng (Skills:
- Ngoại ngữ : q Tiếng Anh q Tiếng Pháp q Tiếng Hoa qTiếng Nhật
(Language Skills) (English) (French) (Chinese) (Japanese)
- Vi tính : q Word q Excel q PowerPoint q Access
(Computer Skills)
- Các kỹ năng khác (Other skills):
Chuyên ngành (Speciality):

QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO (Training Process) QÚA TRÌNH LÀM VIỆC (Working Process)
Số TT
(NO.) Nơi đào tạo
(Training Center) Khóa đào tạo
(Training Course) Thời gian
(Time) Loại văn bằng
(Certificate) Số TT
(NO.) Thời gian
(Time) Chức vụ
(Job title) Ghi chú
(Notes)
Hồ sơ đào tạo-huấn luyện cá nhân - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hồ sơ đào tạo-huấn luyện cá nhân 9 10 685