Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định chiến lược, dễ hay khó?

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoạch định chiến lược, dễ hay khó?
Sức khỏe hiện tại của một công ty được đo lường
qua ba chân kiềng: hoạt động kinh doanh, hệ thống
và nguồn lực. Trong khi đó triển vọng phát triển lớn
mạnh của công ty lại phụ thuộc chủ yếu vào chiến
lược.

Cần một chiến lược? Công ty hoạt động mà không có
chiến lược ví như một người đi trên đường mà không
xác định mình đi đâu, về đâu, cứ mặc cho đám đông
(thị trường và đối thủ) đẩy theo hướng nào thì dịch
chuyển theo hướng đấy.

Một nhà lãnh đạo có bản lĩnh sẽ không chịu phó mặc
tương lai của doanh nghiệp như thế. Muốn vậy,
người lãnh đạo phải chủ động vạch ra một hướng đi
cho mình và thậm chí cố gắng tác động để dẫn dắt cả
thị trường đi theo hướng này. Trong bất kỳ một cuộc
đối đầu nào, đối thủ nào áp đặt được lối chơi của

mình lên đối phương, sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng
hơn.

Như vậy, chiến lược rõ ràng là một yêu cầu bắt buộc
đối với những công ty có tham vọng dẫn đầu. Vậy
những người không có tham vọng chiếm giữ vị trí dẫn
đầu liệu có cần chiến lược? Câu trả lời khẳng định là
có. Bạn vẫn cần phải có chiến lược nếu không muốn
bị những người khác trong đàn chèn ép và cuối cùng
bị loại khỏi cuộc chơi.

Trong thực tế, có những công ty tuy không có chiến
lược nhưng vẫn có thể phát triển. Chẳng hạn, công ty
hoàn toàn có thể phát triển trong giai đoạn đầu, khi
chưa có nhiều đối thủ, nhờ khả năng phát hiện và
nắm bắt cơ hội thị trường mà không cần phải có một
chiến lược.

Hoặc công ty có thể phát triển nhờ vào một điều kiện
thị trường đặc thù, một hoặc nhiều lợi thế mà các
công ty khác không có (doanh nghiệp nhà nước).

Có trường hợp tuy không có một chiến lược cụ thể,
nhưng người lãnh đạo công ty lại có định hướng
chiến lược trong tư duy của mình. Người lãnh đạo
biết rõ mình cần làm gì để cạnh tranh thành công (có
chiến lược nhưng dưới dạng đơn giản).

Chiến lược là một xâu chuỗi, một loạt những hoạt
động được thiết kế nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu
dài so với các đối thủ. Trong môi trường hoạt động
của một công ty, bao gồm cả thị trường và đối thủ, có
chiến lược sẽ giúp công ty có một cách ứng xử nhất
quán.

Chiến lược thể hiện một sự chọn lựa, một sự đánh
đổi của công ty mà giới chuyên môn thường gọi là
định vị chiến lược.

Dẫu vậy, số phận của công ty sẽ như thế nào nếu
một lúc nào đó trên thị trường bỗng xuất hiện sự cạnh
tranh, hay công ty bị mất đi những lợi thế đặc thù?

Trường hợp công ty phát triển nhờ vào tư duy chiến
lược của một cá nhân, nhưng đến một quy mô mà
bản thân người ấy không thể tự mình trực...
Hoạch định chiến lược, dễ hay khó?
Sức khỏe hiện tại của một công ty được đo lường
qua ba chân kiềng: hoạt động kinh doanh, hệ thống
và nguồn lực. Trong khi đó triển vọng phát triển lớn
mạnh của công ty lại phụ thuộc chủ yếu vào chiến
lược.
Cần một chiến lược? Công ty hoạt động mà không có
chiến lược ví như một người đi trên đường mà không
xác định mình đi đâu, về đâu, cứ mặc cho đám đông
(thtrường và đối thủ) đẩy theo hướng nào thì dịch
chuyển theo hướng đấy.
Một nhà lãnh đạo có bản lĩnh sẽ không chịu phó mặc
tương lai của doanh nghiệp như thế. Muốn vậy,
người lãnh đạo phải chủ động vạch ra một hướng đi
cho mình và thậm chí cố gắng tác động để dẫn dắt cả
thtrường đi theo hướng này. Trong bất kỳ một cuộc
đối đầu nào, đối thủ nào áp đặt được lối chơi của
Hoạch định chiến lược, dễ hay khó? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định chiến lược, dễ hay khó? - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hoạch định chiến lược, dễ hay khó? 9 10 191