Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định tài chính chiến lược

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản Trị Chiến Lược
Chương 7
Hoạch định tài chính chiến lược
7.1) Quản trị giá trị vốn cổ đông (Shareholder Value)
7.2) Phân tích các chỉ số tài chính
7.3) Hoạch định ngân quỹ chiến lược.

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

1

Chương 7
7.1) Quản trị giá trị vốn cổ đông
7.1.1) Khái niệm & vai trò của giá trị vốn cổ đông
(S.V :Shareholder Value)
7.1.2) Khái niệm & vai trò của thuê làm bên ngoài (Outsourcing)
7.1.3) Sử dụng outsourcing để tăng giá trị cho cổ đông.

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

2

Chương 7
7.1.1) Khái niệm & vai trò của giá trị cho cổ đông
Cổ đông (Shareholder) : tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần
của DN như 1 khoản đầu tư dài hạn (long-term invesment).
Giá trị (Value) : “thu được nhiều hơn đầu tư”
Wenner và LeBer (1990) : S.V được quyết định bởi giá trị hiện tại
ròng của các dòng tiền luân chuyển (NPV of all future CF), được
chiết khấu với chi phí vốn.
S.V : là giá trị của DN sau khi đã khấu trừ các khoản nợ.
SV = Giá trị của Cty – Các khoản nợ

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

3

Chương 7
7.1.1) Khái niệm & vai trò của SV
4 yếu tố chủ yếu tạo ra SV :
Những giả định dựa trên các chiến lược của DN
Hiệu quả của danh mục sản phẩm của DN
Mức độ tăng trưởng tiềm năng của DN
Những ưu tiên và mục tiêu của DN
? SV thường được xem xét thông qua triển vọng của giá cổ phiếu
trên thị trường chứng khoán hơn là sự tăng trưởng lợi nhuận tiềm
năng nhân tố thực sự quyết định.
SV = Giá trị bền bững trong dài hạn (Vị thế cạnh tranh, lợi
nhuận) > < Giá trị trong ngắn hạn (Doanh số, giá cổ phiếu, tốc
độ tăng trưởng)

BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

4

Chương 7
7.1.2) Khái niệm & vai trò của sử dụng outsourcing
Outsourcing : sự chuyển giao 1 (nhiều) hoạt động hay 1 (nhiều)
quy trình sản xuất kinh doanh cho bên thứ 3 (nhà cung ứng).
J.Welch (1992) : lợi thế của outsourcing
Chuyển đổi chi phí cố định thành chi phí biến đổi.
Tạo ra sự cân đối hơn về lực lượng lao động.
Giảm các khoản đầu tư vốn.
Khuyến khích tập trung phát triển sản phẩm hơn là sản xuất.
DN hưởng lợi từ các đổi mới từ phía các nhà cung ứng.
Tập trung nguồn lực vào những hoạt động có giá trị gia tăng
cao.
Sử dụng hợp lý Outsourcing sẽ làm tăng S.V
BM Quản trị chiến lược

Đại học Thương Mại

5

Chương 7
7.1.2) Khái niệm & vai trò của sử dụng outsourcing
Sử dụng outsourcing thường có hiệu quả nhất khi :
Quy trình công nghệ không sẵn có, ví dụ như trong sản xuất
chíp điện tử.
Chiến lược phải ưu tiên đạt tới vị thế cạnh tranh mạnh.
Sản xuất phải độc lập...
BM Qun tr chiến lược Đại hc Thương Mi1
QunTr ChiếnLược
Chương 7
Hoch định tài chính chiếnlược
7.1) Quntr giá tr vncổđông (Shareholder Value)
7.2) Phân tích các ch s tài chính
7.3) Hoch định ngân qu chiếnlược.
Hoạch định tài chính chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định tài chính chiến lược - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hoạch định tài chính chiến lược 9 10 63