Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty TNHH May Tinh Lợi

Được đăng lên bởi lynt1312-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn nhân lực luôn

đóng vai trò quan trọng trong tổ chức, quyết định đến sự thành
công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ
chức. Chính vì vậy, doanh nghiệp luôn muốn tồn tại và phát
triển thì việc phải xây dựng cho mình một nguồn nhân lực có
chất lượng cao là nhiệm vụ hàng đầu. Khai thác hiệu quả nguồn
lực con người sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh
tranh.
Một vấn đề lớn đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là làm
thế nào để có thể tìm ra những người có tài, có đức, yêu nghề,
phù hợp với công việc để có thể khai thác tối đa hiệu quả
nguồn nhân lực. Thực tế cho thấy, nếu công tác tuyển dụng
nhân lực tốt thì có thể giải quyết hiệu quả vấn đề trên. Không
những thế hoạt động tuyển dụng tốt còn có thể tiết kiệm được
thời gian, chi phí, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt
Nam rất nhiều cơ hội nhưng cũng đồng nghĩa với không ít thách
thức. Nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày
càng gay gắt khốc liệt nếu không biết làm mới mình thì không
thể tồn tại. Để có thể đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh
đó các doanh nghiệp cần phải biết phát huy mọi nguồn lực của
mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thì
nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của
mọi doanh nghiệp bởi vì con người làm chủ vốn vật chất và vốn
tài chính. Các yếu tố vật chất như máy móc thiết bị, nguyên
vật liệu, tài chính sẽ trở nên vô dụng nếu không có bàn tay và
trí tuệ của con người tác động vào. Thành công của doanh
nghiệp không thể tách rời yếu tố con người, thiếu quan tâm

hoặc quan tâm không đúng mức tới yếu tố nhân sự có thể dẫn
đến tình trạng doanh nghiệp bị loại khỏi thị trường khi mức độ
cạnh tranh ngày càng gia tăng.
Trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, chất lượng
nguồn nhân lực đang là vấn đề cần quan tâm trong các doanh
nghiệp. Với hai loại hình nhân lưc: nhân lực phổ thông và nhân
lực chất lượng cao thì nhân lực phổ thông hiện tại vẫn chiếm số
lượng đông, mà cái thiếu của Việt Nam hiện nay là nhân lực
chất lượng cao. Theo số liệu thống kế năm 2010, trong số 20,1
triệu lao động đã qua đào tạo trên tổng số 48,8 triệu lao động
đang làm việc, thì chỉ có 8,4 triệu người có bằng cấp, chứng chỉ
do các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Mặt khác, cơ cấu đào
tạo hiện còn bất hợp lý thể hiện qua các tỷ lệ: Đại học và trên
đại học là 1, trung học chuyên nghiệp là 1,4 và công nhân ...
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn nhân lực luôn
đóng vai trò quan trọng trong tổ chức, quyết định đến sự thành
công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ
chức. Chính vậy, doanh nghiệp luôn muốn tồn tại phát
triển t việc phải xây dng cho mình một nguồn nhân lực
chất lượng cao là nhiệm vụ hàng đầu. Khai thác hiệu quả nguồn
lực con người s giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh
tranh.
Một vấn đề lớn đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là làm
thế nào để thể tìm ra những người tài, đức, yêu nghề,
phù hợp với công việc để có thể khai thác tối đa hiệu quả
nguồn nhân lực. Thực tế cho thấy, nếu công tác tuyển dụng
nhân lực tốt thì th giải quyết hiệu quả vấn đề trên. Không
những thế hoạt động tuyển dụng tốt còn thể tiết kiệm được
thời gian, chi phí, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt
Nam rt nhiều cơ hội nhưng cũng đồng nghĩa với không ít thách
thức. Nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày
càng gay gắt khốc liệt nếu không biết làm mới mình thì không
thể tồn tại. Để thể đứng vững phát triển trong hoàn cảnh
đó các doanh nghiệp cần phải biết phát huy mọi nguồn lực của
mình. Cùng vi vốn, sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thì
nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất của
mọi doanh nghiệp bởi vì con người làm chủ vốn vật chất và vốn
tài chính. Các yếu tố vật chất như máy móc thiết bị, nguyên
vật liệu, tài chính sẽ trở nên dụng nếu không bàn tay
trí tuệ của con người tác động vào. Thành ng của doanh
nghiệp không th tách rời yếu tố con người, thiếu quan tâm
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty TNHH May Tinh Lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty TNHH May Tinh Lợi - Người đăng: lynt1312-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty TNHH May Tinh Lợi 9 10 624