Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng - AISC

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1974 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG
TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM
CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG - AISC
COMPLETING INVENTORY AUDITING PROCESS AT AUDITING AND NFORMATIC
SERVICES COMPANY LIMITED, CENTRAL BRANCH IN DANANG (AISC)
SVTH: Ngô Thị Thắm
Lớp 32K06.2, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế

GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Cường
Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
TÓM TẮT
Đề tài đi sâu nghiên cứu thực tế quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm
toán và Dịch vụ tin học TPHCM chi nhánh Miền Trung tại Đà nẵng AISC. Hàng tồn kho là một
khoản mục quan trọng và tiềm ẩn nhiều sai phạm nên kiểm toán hàng tồn kho thường phức tạp và
mất nhiều thời gian nhất. Thông qua việc miêu tả cụ thể các bước thực hiện kiểm toán hàng tồn
kho tại AISC, từ thực tế đó đề tài cũng đề cập một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán
hàng tồn kho tại đơn vị.
ABSTRACT
The topic of a practical research focuses on an inventory audit at Auditing and informatic
services Company limited, Central branch in Da Nang (AISC). Inventory is a very important category
which can have many hidden errors. That is the reason why the auditing inventory can be complex
and time- consumed. Using the detail steps describled in the auditing inventory at AISC, the research
also focuses on some other steps to build a perfect inventory auditing process for the company.

1. Mở đầu
Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, hàng tồn kho thường là một khoản mục có
giá trị lớn, các nghiệp vụ phát sinh xoay quanh hàng tồn kho rất phong phú, phức tạp. Hơn
nữa, kế toán hàng tồn kho là công việc chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan và phụ thuộc rất lớn
vào các soát xét của Ban giám đốc trong các ước tính kế toán. Các sai phạm xảy ra đối với
hàng tồn kho có ảnh hưởng tới rất nhiều chỉ tiêu trên baó cáo tài chính. Do đó kiểm toán hàng
tồn kho được đánh giá là một công việc quan trọng và hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn
kho có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Công ty kiểm toán.
2. Một số vấn đề chung về kiểm toán hàng tồn kho
Chương này cung cấp những vấn đề khái quát về hàng tồn kho và quy trình kiểm
toán hàng tồn kho với ba bước: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện quy trình kiểm toán và
kết thúc kiểm toán.
3. Thực tế tìm hiểu quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH kiểm toán
và dịch vụ tin học chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng (AISC) thực hiện
Dịch vụ ...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
45
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG
TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TPHCM
CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG - AISC
COMPLETING INVENTORY AUDITING PROCESS AT AUDITING AND NFORMATIC
SERVICES COMPANY LIMITED, CENTRAL BRANCH IN DANANG (AISC)
SVTH: Ngô Thị Thắm
Lớp 32K06.2, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Cường
Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
TÓM TT
Đề tài đi sâu nghiên cứu thực tế quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm
toán Dịch vụ tin học TPHCM chi nhánh Miền Trung tại Đà nẵng AISC. Hàng tồn kho một
khoản mục quan trọng và tiềm ẩn nhiều sai phạm nên kiểm toán hàng tồn kho thường phức tạp
mất nhiều thời gian nhất. Thông qua việc miêu tả cụ thể các ớc thực hiện kiểm toán hàng tồn
kho tại AISC, từ thực tế đó đề tài cũng đề cập một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán
hàng tồn kho tại đơn vị.
ABSTRACT
The topic of a practical research focuses on an inventory audit at Auditing and informatic
services Company limited, Central branch in Da Nang (AISC). Inventory is a very important category
which can have many hidden errors. That is the reason why the auditing inventory can be complex
and time- consumed. Using the detail steps describled in the auditing inventory at AISC, the research
also focuses on some other steps to build a perfect inventory auditing process for the company.
1. Mở đầu
Trên o cáo i cnh của doanh nghiệp, hàng tồn kho thường một khoản mục
g trlớn, các nghiệp vụ phát sinh xoay quanh hàng tồn kho rất phong phú, phức tạp. Hơn
nữa, kế toán hàng tồn kho công việc chứa đựng nhiều yếu tố chquan ph thuộc rất lớn
o các st t của Ban giám đốc trong các ước tính kế toán. c sai phạm xảy ra đối vi
ng tồn kho có nh hưởng tới rất nhiều chỉ tiêu trên baó cáo tài chính. Do đó kiểm toán ng
tồn kho được đánh g một công việc quan trọng hoàn thiện quy trình kiểm toánng tồn
kho ý nga lớn trong việcng cao chấtợng dịch vụ tại các Công ty kiểm toán.
2. Một số vấn đề chung về kiểm toán hàng tồn kho
Chương này cung cấp những vấn đkhái quát vhàng tồn kho và quy trình kiểm
toán hàng tồn kho với ba bước: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện quy trình kiểm toán và
kết thúc kiểm toán.
3. Thực tế tìm hiểu quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH kiểm toán
và dịch vụ tin học chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng (AISC) thực hiện
Dịch vụ kiểm toán là loại hình dịch vụ của AISC và cũng là loại hình kinh doanh có
Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng - AISC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng - AISC - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh chi nhánh miền Trung tại Đà Nẵng - AISC 9 10 719