Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Được đăng lên bởi thuytien236
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Chủ điểm tháng 11: TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO
VIỆT NAM
I. Mục đích:
- Hiểu được ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Có thái độ kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo.
- Biết lễ phép và nghe lời thầy cô giáo.
II. Qui mô: lớp
III. Nội dung:
- Ý nghĩa truyền thống của ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Các bài ca dao, tục ngữ , bài hát...về công ơn thầy cô giáo và tình
nghĩa thầy trò.
IV. Hình thức:
- Thi tìm hiểu ca dao, tục ngữ.
- Thi ô chữ hoặc đố vui.
- Thi tài năng: hát múa, kể chuyện hoặc đọc thơ...
V. Chuẩn bị:
1.

Giáo viên:

- Nêu chủ đề tiết hoạt động và nội dung để học sinh tìm hiểu: ca
dao tục ngữ, những câu chuyện, bài hát, thơ...ca ngợi thầy cô giáo.
- Phân công người dẫn chương trình và xây dựng kịch bản.
- Phân công nhóm hs chuẩn bị ( trang trí lớp, mua hoa, phần
thưởng...)
2. Học sinh:

- Tìm hiểu nội dung ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam.
- Sưu tầm những bài hát, câu chuyện...thể hiện truyền thống Tôn
sư trọng đạo.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
VI. Tiến trình tổ chức:
TG

HĐ của GV

HĐ của HS

I. Ổn định lớp
5’

1. Văn nghệ chào mừng
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại
biểu
Tôn sư trọng đạo là truyền thống
của người Phương Đông nói chung HS chú ý lắng nghe
và người Việt Nam chúng ta nói
riêng. Mỗi một quốc gia lại chọn
một ngày khác nhau để thể hiện
truyền thống Tôn sư trọng đạo. Ở
Việt Nam chúng ta là ngày 20-11,
ngày lễ tôn vinh những thầy cô
giáo – những người đã chăm lo
cho thế hệ trẻ.
Đại diện lớp lên tặng hoa cho các
3. Tặng hoa cho các thầy cô giáo
thầy cô
4. Giới thiệu chương trình sinh
HS vỗ tay chào mừng
hoạt

`

Hoạt động 1: Tìm hiểu

10’

Thi tìm những câu ca dao tục ngữ
có nội dung tôn sư trọng đạo
- GV yêu cầu HS tìm một số câu ca HS lắng nghe yêu cầu và thảo
dao tục ngữ có nội dung tôn sư
luận nhóm và trả lời thi tài mới
trọng đạo
nhau.
HS trả lời theo nhóm:

- Không thầy đố mày làm nên;
- Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Gắng công mà học có ngày thành
danh.
- Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước
ao.
- Bồng bồng mẹ bế con sang
- Đò dọc quan cấm, đò ngang cấm
chèo,
- Muốn

sang phải bắc cầu Kiều,

Muốn con hay chữ phải yêu lấy
thầy
- Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
GV nhận xét và đánh giá

Công cha cũng trọng, nghĩa thầy
cũng sâu..

Hoạt động 2: Thi tài năng
15’

GV đưa ra yêu cầu HS lựa chọn
các hình thức hát múa, kể chuyện,
đọc thơ chủ đề ngày Nhà giáo
Việt Nam.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo
nhóm.

HS thực hiện theo nhóm và cử đại
diện để thức hiện yêu cầu.

- Phân công các tiết mục ...
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Chủ điểm tháng 11: TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO
VIỆT NAM
I. Mục đích:
- Hiểu được ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Có thái độ kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo.
- Biết lễ phép và nghe lời thầy cô giáo.
II. Qui mô: lớp
III. Nội dung:
- Ý nghĩa truyền thống của ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Các bài ca dao, tục ngữ , bài hát...về công ơn thầy cô giáo và tình
nghĩa thầy trò.
IV. Hình thức:
- Thi tìm hiểu ca dao, tục ngữ.
- Thi ô chữ hoặc đố vui.
- Thi tài năng: hát múa, kể chuyện hoặc đọc thơ...
V. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Nêu chủ đề tiết hoạt động và nội dung để học sinh tìm hiểu: ca
dao tục ngữ, những câu chuyện, bài hát, thơ...ca ngợi thầy cô giáo.
- Phân công người dẫn chương trình và xây dựng kịch bản.
- Phân công nhóm hs chuẩn bị ( trang trí lớp, mua hoa, phần
thưởng...)
2. Học sinh:
Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trang 2
Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Người đăng: thuytien236
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 10 656