Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động thi hành án dân sự

Được đăng lên bởi tdtienstp84
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. - PHẦN MỞ ĐẦU
Hoạt động Thi hành án dân sự của nước ta nói chung từ khi tách ra
khỏi Tòa án năm 1993 cho đến nay đã đạt được nhiều thành quả đáng kể,
góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật của nhà nước, đảm bảo quyền
và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự trong quá trình thực thi các
quyết định bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Trong đó, việc tổ
chức cưỡng chế thi hành các vụ việc mà người phải thi hành án cố tình
không tự nguyện thi hành, ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn đối
với các cơ quan Thi hành án dân sự và chính quyền địa phương.
Đối tượng cưỡng chế để phát mãi thi hành án phần lớn là quyền sử
dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, mà người phải thi hành án hiện đang cư
trú và khai thác sinh sống từ nguồn tài sản đó mang lại. Vì vậy, họ luôn
tìm cách lợi dụng quyền khiếu nại của công dân để gửi đơn đi nhiều nơi,
nhiều cấp khiếu nại về nhiều vấn đề có liên quan đến hoạt động thực thi
pháp luật thi hành án, trong đó, đáng lưu ý là việc tổ chức bán đấu giá tài
sản để thi hành án. Việc người phải thi hành án là người chủ sở hữu tài
sản gửi đơn khiếu nại đã dẫn đến hậu quả là các cơ quan chức năng phải
tạm hoãn việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, từ đó dẫn
đến khiếu nại từ phía người mua tài sản đấu giá, càng làm cho vụ việc
thêm phức tạp. Thực tế cho thấy, nếu thời gian giải quyết khiếu nại càng
kéo dài thì càng gây thiệt hại cho người mua được tài sản bán đấu giá vì
họ không được khai thác lợi ích của tài sản ngay từ lúc nộp xong tiền mua
tài sản; ngược lại, nếu công tác tổ chức bán đấu giá không khách quan, có
sự móc nối dìm giá giữa các khách hàng tham gia đấu giá, thì người chủ
sở hữu tài sản bán đấu giá sẽ bị thiệt hại.
Vấn đề đặt ra cho lý luận và thực tiễn của công tác quản lý nhà nước
là phải có những quy định cụ thể của pháp luật và một quy trình áp dụng
chặt chẻ trong hoạt động bán đấu giá tài sản, để làm sao cho người chủ sở
hữu tài sản bị cưỡng chế phát mãi và người mua được tài sản bán đấu giá
đều không bị thiệt thòi quyền lợi khi tham gia vào quan hệ mua bán này.
Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành Bộ Luật Dân sự năm
1995, trong đó, tại Điều 454 có quy định về tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm
1996 về việc ban hành Quy chế Bán đấu giá tài sản gồm 03 chương, 31
điều. Tuy nhiên, công tác bán đấu giá tài sản là một lĩnh vực công tác còn
mới mẻ, chưa được kiểm nghiệm trong thực tế nhiều, nên các quy định
của Quy chế Bán đấu giá tài sản kèm th...
A. - PHẦN MỞ ĐẦU
Hoạt động Thi hành án dân sự của nước ta nói chung từ khi tách ra
khỏi Tòa án năm 1993 cho đến nay đã đạt được nhiều thành quả đáng kể,
góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật của nhà ớc, đảm bảo quyền
lợi ích hợp pháp ca các bên đương sự trong quá trình thực thi các
quyết định bản án của Tòa án đã hiệu lực pháp luật. Trong đó, việc tổ
chức cưỡng chế thi hành các vụ việc người phải thi hành án cố tình
không tự nguyện thi hành, ngày càng trở nên phức tạp khó khăn đối
với các cơ quan Thi hành án dân sự và chính quyền địa phương.
Đối tượng cưỡng chế đ phát mãi thi hành án phần lớn quyền sử
dụng đất quyền sở hữu nhà ở, người phải thi hành án hiện đang
trú khai thác sinh sống từ nguồn tài sản đó mang lại. vậy, họ luôn
tìm cách lợi dụng quyền khiếu nại của công dân để gửi đơn đi nhiều nơi,
nhiều cấp khiếu nại v nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thực thi
pháp luật thi hành án, trong đó, đáng lưu ý là việc tổ chức bán đấu giá tài
sản để thi hành án. Việc người phải thi hành án người chủ sở hữu tài
sản gửi đơn khiếu nại đã dẫn đến hậu quả các quan chức năng phải
tạm hoãn việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, từ đó dẫn
đến khiếu nại tphía người mua tài sản đấu giá, càng làm cho vụ việc
thêm phức tạp. Thực tế cho thấy, nếu thời gian giải quyết khiếu nại càng
kéo dài thì càng gây thiệt hại cho người mua được tài sản bán đấu giá vì
họ không được khai thác lợi ích của tài sản ngay từ lúc nộp xong tiền mua
tài sản; ngược lại, nếu công tác tổ chức bán đấu giá không khách quan, có
sự móc nối dìm giá giữa các kháchng tham gia đấu giá, thì người chủ
sở hữu tài sản bán đấu giá sẽ bị thiệt hại.
Vấn đề đặt ra cho lý luận và thực tiễn của công tác quản lý nhà nước
phải những quy định cụ thể của pháp luật một quy trình áp dụng
chặt chẻ trong hoạt động bán đấu giá tài sản, để làm sao cho người chủ sở
hữu tài sản bịỡng chế phát mãi và người mua được tài sản bán đấu giá
đều không bị thiệt thòi quyền lợi khi tham gia vào quan hệ mua bán này.
Trong thời gian qua, Nhàớc ta đã ban hành Bộ Luật Dân sự năm
1995, trong đó, tại Điều 454 quy định về tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chính phủ cũng đã ban nh Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm
1996 về việc ban hành Quy chế n đấu giá tài sản gồm 03 chương, 31
điều. Tuy nhiên, công tác bán đấu giá tài sản là một lĩnh vực công tác còn
mới mẻ, chưa được kiểm nghim trong thực tế nhiều, nên các quy định
của Quy chế Bán đấu giá tài sản kèm theo Nghị định 86/CP còn giản đơn,
chưa dự liệu được hết các tình huống cụ thể trong thực tế, vẫn còn kẻ hở
Hoạt động thi hành án dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động thi hành án dân sự - Người đăng: tdtienstp84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hoạt động thi hành án dân sự 9 10 845