Ktl-icon-tai-lieu

học kì công sở

Được đăng lên bởi Mai Khanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. LỜI MỞ ĐẦU
Nhân lực là một nhân tố quan trọng của mọi tổ chức. Cho dù khoa học kỹ
thuật có phát triển bao nhiêu, hay doanh nghiệp có những công nghệ hiện đại, nguồn
nguyên liệu rẻ bấy nhiêu, thì cũng cần phải dùng đến nguồn nhân lực – con người.
Bởi con người là một yếu tố đảm bảo sự thành công của mỗi doanh nghiệp khi tiến
hành hoạt động kinh doanh của mình. Một doanh nghiệp sẽ tạo ra được ưu thế cạnh
tranh của mình, khi các giải pháp nguồn nhân lực một cách hợp lý, hay chính là việc
mà các nhà quản trị bố trí và sử dụng nguồn lao động của mình như thế nào để họ có
thể phát huy được năng lực, sở trường của mình, nhằm năng cao hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu và thực hiện các kế hoạch chiến lược bạn
cần phải liên kết chặt chẽ các chính sách nhân sự và các thủ tục với mục tiêu kinh
doanh.. . Để làm tốt công việc bố trí nhân sự trong công sở thì ta có thể dựa vào các
nguyên tắc cơ bản để bố trí nhân sự trong công sở. Mỗi nguyên tắc này đều đóng vai
trò rất quan trọng trong việc bố trí nhân sự và nó đều có một ý nghĩa nhất định đối với
các doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG
Các nguyên tắc bố trí nhân sự trong công sở và ý nghĩa của chúng:
Nguyên tắc 1: Bố trí và sử dụng nhân sự phải có trù tính trước.
 Doanh nghiệp cần phải có quy hoạch cụ thể trong bố trí và sử dụng nhân sự để đảm bảo
bố trí đúng người đúng việc. Quy hoạch cán bộ chính là việc xác định trước những
người có khả năng đảm nhiệm những trọng trách trong những thay đổi nhân sự sắp có
của doanh nghiệp. Đa phần các trù tính được tiến hành ngầm và không công khai. Lặng
lẽ là một kỹ xảo và thể hiện trí tuệ của nhà quản trị. Điều này là rất quan trọng để đảm
bảo chính sách quy hoạch cán bộ thành công bởi vì có thể nói cả thế giới này đều bị
cho phối bởi tình cảm. Ngược lại, trên thực tế, nếu nhà lãnh đạo để người khác ý thức

được sự quan tâm của mình đến những người thất bại thì bạn sẽ cứu được tính mệnh
của họ trong vô tri vô giác. Ngoài ra, trong quy hoạch cán bộ cũng cần chú ý đến những
nhân vật quyền uy đứng đằng sau thao túng tinh thần của họ nhằm tránh những trục
trặc và rào cản.
 Xuất phát từ nguyên tắc này, quá trình sử dụng nhân sự phải đảm bảo có mục đích.
Theo đó, doanh nghiệp cần thiết lập được cho mỗi người một mục đích cần đạt đến
trong mỗi thời kỳ. í tưởng dùng người là rất quan trọng vì nó có tính động viên nhân sự
rất cao. Sử dụng nhân sự đúng mục đích ảnh hưởng đến sự trưởng thành của từng nhân
viên và liên quan đến ích lợi của từng nhân viên và đóng góp củ...
I. LỜI MỞ ĐẦU
Nhân lực là một nhân tố quan trọng của mọi tổ chức. Cho dù khoa học kỹ
thuật có phát triển bao nhiêu, hay doanh nghiệp có những công nghệ hiện đại, nguồn
nguyên liệu rẻ bấy nhiêu, thì cũng cần phải dùng đến nguồn nhân lực – con người.
Bởi con người là một yếu tố đảm bảo sự thành công của mỗi doanh nghiệp khi tiến
hành hoạt động kinh doanh của mình. Một doanh nghiệp sẽ tạo ra được ưu thế cạnh
tranh của mình, khi các giải pháp nguồn nhân lực một cách hợp lý, hay chính là việc
mà các nhà quản trị bố trí và sử dụng nguồn lao động của mình như thế nào để họ có
thể phát huy được năng lực, sở trường của mình, nhằm năng cao hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu và thực hiện các kế hoạch chiến lược bạn
cần phải liên kết chặt chẽ các chính sách nhân sự các thủ tục với mục tiêu kinh
doanh.. . Để làm tốt công việc bố trí nhân sự trong công sở thì ta thể dựa vào các
nguyên tắc cơ bản để bố trí nhân strong công sở. Mỗi nguyên tắc y đều đóng vai
trò rất quan trọng trong việc bố trí nhân sự đều một ý nghĩa nhất định đối với
các doanh nghiệp.
II. NỘI DUNG
Các nguyên tắc bố trí nhân sự trong công sở và ý nghĩa của chúng:
Nguyên tắc 1: Bố trí và sử dụng nhân sự phải có trù tính trước.
Doanh nghiệp cần phải có quy hoạch cụ thể trong bố trí và sử dụng nhân sự để đảm bảo
bố trí đúng người đúng việc. Quy hoạch cán bộ chính việc xác định trước những
người kh năng đảm nhiệm những trọng trách trong những thay đổi nhân ssắp
của doanh nghiệp. Đa phần các trù tính được tiến hành ngầm và không công khai. Lặng
lẽ một kỹ xảo thể hiện trí tuệ của nhà quản trị. Điều này rất quan trọng để đảm
bảo chính sách quy hoạch cán b thành công bởi thểi cả thế giớiy đều bị
cho phối bởi tình cảm. Ngược lại, trên thực tế, nếu nhà lãnh đạo đngười khác ý thức
học kì công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học kì công sở - Người đăng: Mai Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
học kì công sở 9 10 718