Ktl-icon-tai-lieu

Học tập và làm theo Tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi dtliem07
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI DỰ THI
TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRẺ VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NĂM 2013

Câu 1: Bạn hãy nêu những điều tâm đắc nhất trong việc học tập và làm
theo lời Bác và những việc làm cụ thể trong việc học tập và làm theo lời
Bác trong thời gian qua.
Bác Hồ là hình ảnh tuyệt đẹp về lòng thương yêu quý trọng nhân dân. Vì vậy
nhân dân ta từ các vị nhân sĩ tri thức đến bà con lao động bình thường ai nấy đều
thấy ở Bác Hồ ánh sáng của một tấm lòng độ lượng bao dung.
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Đã từ lâu hai tiếng Bác Hồ đã
trở thành niềm tự hào, là sự kiêu
hãnh của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Ở Bác luôn thường trực tình yêu
thương quê hương, đất nước. Đó
chính là động lực thúc đẩy Bác theo
đuổi lý tưởng, sự nghiệp giải phóng
dân tộc giành lại tự do cho đồng bào.
Từ tình yêu đó, Bác luôn quên mình
vì dân tộc, luôn nghĩ cho đồng bào,
luôn tôn trọng nhân dân. Một trong
những đức tính đáng quý của Bác thể
hiện rõ điều đó là tiết kiệm thời gian.
Đối với Bác thời gian rất quý báu. Nguời luôn quý trọng, sử dụng hiệu quả
thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để sao
cho không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Tiết kiệm thời gian của Bác không
chỉ là tiết kiệm cho riêng mình, mà còn là không để lãng phí thời gian của mọi
người khi tham gia các cuộc họp, hội thảo... Bác đã từng dạy: “Ai mang vàng vứt đi
là người điên rồ. Ai mang thời giờ vứt đi là người ngu dại”. Không phải ngẫu nhiên
mà Người dạy như thế. Đó là kinh nghiệm Người đúc rút ra từ quá trình làm việc
và trong cả cuộc đời làm cách mạng của Người. Bản thân Hồ Chủ tịch chính là tấm
gương về tiết kiệm thời gian. Người cũng đã nói rằng: "Từ Chủ tịch Chính phủ cho
đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn
lương của dân, làm việc cho dân... làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về
sớm... Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong
những giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”
Thật vậy, những mẩu chuyện kể thể hiện về sự quý trọng thời gian của Bác
không ít. Tất cả đều là những bài học cho chúng ta noi theo. Điều mà bản thấm tâm
đắt nhất trong việc học tập và làm theo lời Bác là câu chuyện “Thời gian quý báu
lắm”, thông qua câu chuyện giúp chúng ta nhận ra bài học vô cùng thấm thía về
1

tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khoá V Trường huấn
luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 g...
BÀI DỰ THI
TUYÊN TRUYỀN VIÊN TRẺ VỀ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
NĂM 2013
Câu 1: Bạn hãy nêu những điều tâm đắc nhất trong việc học tập và làm
theo lời Bác những vic làm c thể trong việc học tập làm theo li
Bác trong thời gian qua.
Bác Hồ hình ảnh tuyệt đẹp về lòng thương yêu quý trọng nhân dân. vậy
nhân dân ta t các vị nhân sĩ tri thức đến bà con lao động bình thường ai nấy đều
thấy ở Bác Hồ ánh sáng của một tấm lòng độ lượng bao dung.
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Đã từ lâu hai tiếng Bác Hồ đã
trở thành niềm t hào, sự kiêu
hãnh của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Bác luôn thường trực tình yêu
thương quê hương, đất nước. Đó
chính là động lực thúc đẩy Bác theo
đuổi tưởng, sự nghiệp giải phóng
dân tộc giành lại tự do cho đồng bào.
Từ tình yêu đó, Bác luôn quên nh
dân tộc, luôn nghĩ cho đồng o,
luôn tôn trọng nhân dân. Một trong
những đức tính đáng quý của Bác thể
hiện rõ điều đó là tiết kiệm thời gian.
Đối với Bác thời gian rất quý báu. Nguời luôn quý trọng, sử dụng hiệu quả
thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết tác phong hiện đại, để sao
cho không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Tiết kiệm thời gian của Bác không
chỉ tiết kiệm cho riêng mình, còn không để lãng phí thời gian của mọi
người khi tham gia các cuộc họp, hội thảo... Bác đã từng dạy: “Ai mang vàng vứt đi
là người điên rồ. Ai mang thời giờ vứt đi là người ngu dại”. Không phải ngẫu nhiên
Người dạy n thế. Đó là kinh nghiệm Người đúc t ra t q trình làm việc
và trong cả cuộc đời làm cách mạng của Người. Bản thân Hồ Chủ tịch chínhtấm
gương về tiết kiệm thời gian. Người cũng đã nói rằng: "Từ Chủ tịch Chính phủ cho
đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn
lương của dân, làm việc cho dân... làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ v
sớm... Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong
những giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân”
Thật vậy, những mẩu chuyện k thể hiện về s quý trọng thời gian của Bác
không ít. Tất cả đều là những bài học cho chúng ta noi theo. Điều mà bản thấm tâm
đắt nhất trong việc học tập và m theo lời Bác câu chuyện Thời gian quý báu
lắm”, thông qua câu chuyện giúp chúng ta nhận ra bài học cùng thấm thía v
1
Học tập và làm theo Tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Học tập và làm theo Tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: dtliem07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học tập và làm theo Tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 311