Ktl-icon-tai-lieu

Hội ngộ của lý trí và lợi ích

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 4315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý luận giỏi

HỘI NGỘ CỦA LÝ TRÍ VÀ LỢI ÍCH
PHẦN I
CHƯƠNG 1
BẢN CHẤT VÀ PHẠM VI CỦA LO-GIC
Bất kỳ ai đọc quyển sách này đều đã quen thuộc với việc tranh cãi dường như
không bao giờ có hồi kết về trí tuệ và các luận điệu của chúng ta, cái việc mà đã là một
đặc tính nổi bật của cuộc sống trong suốt những năm cuối thế kỷ 20. Thông qua từng
các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta đã bị dội bom với những lập luận về
mua cái này hay cái kia, tin diễn giả này hay diễn giả khác, làm điều này hay làm điều
khác. Những thông điệp có tính thuyết phục xuất phát từ bạn bè, gia đình và chính phủ,
thậm chí từ những người lạ mà ta chỉ thảo luận trong chốc lát.
Chúng ta thường lấy những điều "phi lo-gic" (vô lý) để nỗ lực thuyết phục chúng
ta, nhưng chúng ta có thể phát hiện rằng rất khó khăn để chống lại nỗ lực đó bởi vì
chúng ta không chắc là tại sao tính lo-gic của những tranh luận là không có hoặc nó sai
ở điểm nào. Thật là không may mắn khi mà trong cuộc tranh luận, người nào nói dài
nhất, to nhất thường được xem là kẻ "chiến thắng", thậm chí ông hay bà ta tranh cãi
chẳng hay ho gì cả. Đó là bởi vì không có ai đáp lại trong cuộc tranh luận và nếu không
có ai chỉ ra rằng những lập luận là yếu hay không thích hợp, thì chúng ta sẽ đi đến suy
nghĩ: người tranh luận có thể đúng và hơn nữa chẳng có ai có thể chỉ rằng nó sai và
tương tự như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta chán ngán trong việc tranh cãi về một
điều nếu nó không thể nghi ngờ hay tranh cãi. Chúng ta cùng những người khác có thể
bị ảnh hưởng một cách tinh vi hay thậm chí nặng nề bởi nó, có thể trong thực tế sẽ xoá
dần đi những bất đồng quan điểm ban đầu với nó, và cũng có thể phát hiện ra rằng rất
khó khăn để từ chối tranh luận của người khác hoặc thậm chí kêu gọi hành động xuất
phát từ nó. Tất cả có thể dẫn chúng ta đến cảm giác là chúng ta không có sự lựa chọn
nhưng vẫn phải nói và phải làm những việc mà chúng ta với lương tri không chọn hoặc
không tin tưởng.
Bằng cách nào chúng ta biết rằng chúng ta nên mua cái gì, tin cái gì và làm
những việc khẩn cấp? Những lý do đó là gì, và chúng thuyết phục đến mức nào? Tại
sao chúng tồn tại, nếu không thì tại sao chúng bắt buộc chúng ta? Và làm thế nào chúng
ta có thể chắc chắn hơn rằng những phân tích cá nhân về các vấn đề có liên quan đến
chúng ta là có lý như chúng ta đã thực hiện? Một mục đích của nghiên cứu lo-gic là đạt
được các công cụ mà với chúng có thể phân biệt một lập luận đúng với một lập luận sai.
Theo đó, lo-gic có thể được xem là một trong nhữn...
Lý luận giỏi
HỘI NGỘ CỦA LÝ TRÍ VÀ LỢI ÍCH
PHẦN I
CHƯƠNG 1
BẢN CHẤT VÀ PHẠM VI CỦA LO-GIC
Bất kỳ ai đọc quyn sách này đều đã quen thuộc với việc tranh cãi dường như
không bao giờ có hồi kết về trí tuệcác luận điệu của chúng ta, cái việc mà đã là một
đặc tính nổi bật của cuộc sống trong suốt những năm cuối thế kỷ 20. Thông qua từng
các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta đã bị dội bom với những lập luận về
mua cái này hay cái kia, tin diễn giả này hay diễn giả khác, làm điều này hay làm điều
khác. Những thông điệp có tính thuyết phục xuất phát tbạn bè, gia đình và chính phủ,
thậm chí từ những người lạ mà ta chỉ thảo luận trong chốc lát.
Chúng ta thường lấy những điều "phi lo-gic" (vô lý) để nỗ lực thuyết phục chúng
ta, nhưng chúng ta thể phát hiện rằng rất khó khăn để chống lại nỗ lực đó bởi
chúng ta không chắc là tại sao nh lo-gic của những tranh luận là không có hoặc nó sai
điểm o. Thật không may mắn khi trong cuộc tranh luận, người nào nói dài
nhất, to nhất thường đưc xem kẻ "chiến thắng", thậm chí ông hay ta tranh cãi
chẳng hay ho gì cả. Đó là bởi vì không có ai đáp lại trong cuộc tranh luận và nếu không
ai chỉ ra rằng những lập luận yếu hay không thích hợp, thì chúng ta sẽ đi đến suy
nghĩ: người tranh luận thể đúng hơn nữa chẳng ai thể chỉ rằng sai
tương tự như vậy. Đó do tại sao chúng ta chán ngán trong việc tranh cãi về một
điều nếu không thể nghi ngờ hay tranh cãi. Chúng ta cùng những người khác có thể
bị ảnh hưởng một cách tinh vi hay thậm chí nặng nề bởi nó, có thể trong thực tế sẽ xoá
dần đi những bất đồng quan điểm ban đầu với nó, cũng thể phát hiện ra rằng rất
khó khăn để từ chối tranh luận của người khác hoặc thậm chí kêu gọi nh động xuất
phát t nó. Tất c thể dẫn chúng ta đến cảm giác chúng ta không sự lựa chọn
nhưng vẫn phải nói và phải làm những việc mà chúng ta với lương tri không chọn hoặc
không tin tưởng.
Bằng ch nào chúng ta biết rằng chúng ta nên mua cái gì, tin cái làm
những việc khẩn cấp? Những do đó là gì, chúng thuyết phục đến mức nào? Tại
sao chúng tồn tại, nếu không thì tại sao chúng bắt buộc chúng ta? Và làm thế nào chúng
ta thể chắc chắn n rằng những phân tích nhân về các vấn đề liên quan đến
chúng ta là có lý như chúng ta đã thực hiện? Một mục đích của nghiên cứu lo-gic là đạt
được các công cụ mà với chúng có thể phân biệt một lập luận đúng với một lập luận sai.
Theo đó, lo-gic có thể được xem là một trong những nghiên cứu mạnh mẽ nhất chúng ta
thể tiến hành, đặc biệt là trong thời đại như chúng ta đang sống, thời mà quá
nhiều yêu sách và phản đối các yêu sách.
Trang 1
Hội ngộ của lý trí và lợi ích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội ngộ của lý trí và lợi ích - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Hội ngộ của lý trí và lợi ích 9 10 66