Ktl-icon-tai-lieu

Hơn cả CRM: 5 bước để vượt trội đối thủ cạnh tranh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hơn cả CRM: 5 bước để vượt trội đối thủ
cạnh tranh
Thông thường các công ty vẫn lờ đi trải nghiệm khách hàng
của họ, cho đến khi có một hồi chuông cảnh tỉnh rung lên
thì họ phải tốn khá nhiều tiền bạc và công sức để níu kéo
khách hàng.
Các công cụ công nghệ phù hợp có thể giúp một công ty
chú trọng đến chất lượng của trải nghiệm khách hàng và
duy trì tốt mối quan hệ lâu dài.

Hãy tưởng tượng đến một màn kịch quá phổ biến: Một
khách hàng cần thêm điểm mới vào kế hoạch cellphone của
anh ta. Anh ta có một số vấn đề về tiếp nhận điện thoại và
sẽ phải làm việc với công ty hiện tại của mình chỉ khi được
cung cấp một sự thỏa thuận rất tốt. Tuy nhiên, công ty
không quan tâm đến sự không hài lòng và vô lý đối với
khách hàng thường đưa ra một kế hoạch nâng cấp tốn kém
và ép khách hàng đưa ra quyết định. Khách hàng, người
mong muốn vấn đề được giải quyết đã nhận ra rằng tiếng
nói của anh ta không được lắng nghe và phản hồi đúng.

Hiện nay, có phải là sẽ không được tốt nếu hệ thống trung
tâm cuộc gọi có thể phân tích dữ liệu cá nhân, cùng với
mục đích hiện tại và tâm trạng của anh ta cũng như những
tương tác trước đây với công ty để giữ khách hàng không?

Thật không may mắn, hầu hết các doanh nghiệp lớn đều
không có cách nào để phân tích nhu cầu của khách hàng và
hành vi trước đây của họ. Các công ty mà tin tưởng vào hệ
thống quản lý mối quan hệ khách hàng (customer
relationship management (CRM)) thực sự chú trọng vào
sản phẩm chứ không phải là khách hàng. Tuy nhiên, kiểu
công nghệ mới được gọi là “quản lý trải nghiệm khách
hang” (customer experience management (CEM) cho phép
các công ty nhìn thấy những tác động thực sự của quyết
định lên khách hàng và ngay lập tức phản hồi theo những
cách để cân bằng trải nghiệm của khách hàng với mục tiêu
kinh doanh của công ty.

Tiếp tục lấy công ty viễn thông làm ví dụ, hãy nhìn vào 5
bước dưới đây mà các công ty cần phải chuyển từ CRM

sang CEM.

1. Thay đổi cái mà bạn tính toán và cách bạn đang thúc đẩy

Một công ty viễn thông tính toán và bù đắp cho các đại lý
dựa trên lượng khách hàng mới mà họ đăng ký và lượng
khách hàng đồng ý sử dụng - dù là những khách hàng chán
dịch vụ và nhanh chóng rời bỏ dịch vụ như thế nào.

Hãy nghĩ đến một nhà hàng và vị trí của bồi bàn và bồi bàn
nữ. Hầu hết những tiền bồi thường của họ là những khoản
khoa hồng, tiền boa và chắc chắn họ sẽ được nhiều hơn nếu
họ thực sự thân thiện và chu đáo trong suốt bữa ăn hơn là
lúc nào cũng cáu kỉnh cho đến khi khách hàng trả tiền với
một nụ cười và một lời c...
Hơn cả CRM: 5 bước để vượt trội đối thủ
cạnh tranh
Thông thường các công ty vẫn lờ đi trải nghiệm khách hàng
của họ, cho đến khi có một hồi chuông cảnh tỉnh rung lên
thì h phải tốn khá nhiều tiền bạc và công sức để níu kéo
khách hàng.
Các công ccông nghệ phù hợp có thể giúp một công ty
chú trọng đến chất lượng của trải nghiệm khách hàng và
duy trì tt mối quan hệ lâu dài.
Hãy tưởng tượng đến một màn kch quá phổ biến: Một
khách hàng cần thêm điểm mới vào kế hoạch cellphone của
anh ta. Anh ta có một số vấn đề về tiếp nhận điện thoại và
sẽ phải làm việc với công ty hiện tại của mình chỉ khi được
cung cấp một sự thỏa thuận rất tốt. Tuy nhiên, công ty
không quan tâm đến sự không hàing và vô lý đối với
khách hàng thường đưa ra một kế hoạch nâng cấp tốn kém
và ép khách hàng đưa ra quyết định. Khách hàng, người
mong muốn vấn đề được giải quyết đã nhn ra rằng tiếng
i của anh ta không được lắng nghe và phản hồi đúng.
Hơn cả CRM: 5 bước để vượt trội đối thủ cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hơn cả CRM: 5 bước để vượt trội đối thủ cạnh tranh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hơn cả CRM: 5 bước để vượt trội đối thủ cạnh tranh 9 10 460