Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng quyền chọn và phương pháp hạch toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp đồng quyền chọn và phương
pháp hạch toán
Để hạn chế rủi ro liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng
kinh tế, nhất là các hợp đồng dài hạn thì việc sử dụng các
công cụ tài chính là hết sức quan trọng. Với việc sử dụng
các công cụ tài chính sẽ mang lại cho người bán, người mua
những sự lựa chọn tối ưu, mang lại hiệu
quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng các công
cụ tài chính ở các doanh nghiệp còn chưa
phổ biến và cũng chưa có chuẩn mực hướng dẫn cụ thể. Xuất
phát từ thực tế trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp hạch toán

liên quan đến việc thực hiện hợp đồng quyền chọn trong việc
mua, bán các tài sản phi tài chính.

Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua hoặc
người bán mua hoặc bán tài sản với giá định sẵn tại ngày đáo
hạn hợp đồng.

Hợp đồng quyền chọn có hai loại:

- Hợp đồng quyền chọn mua (call option): là thỏa thuận cho phép
người người mua có quyền mua tài sản từ người bán với mức
giá định sẵn vào ngày đáo hạn hợp đồng.

- Hợp đồng quyền chọn bán (put option): là thỏa thuận cho phép

người bán bán tài sản cho người mua với giá định sẵn vào ngày
đáo hạn hợp đồng.

Hợp đồng quyền chọn có đặc điểm:

- Không bắt buộc các bên phải giao sản phẩm.

- Chỉ quy định quyền giao hay nhận, mà không bắt thuộc thực
hiện nghĩa vụ của mình.

- Người mua có thể thực hiện quyền hoặc bán quyền cho người
khác hay không thực hiện quyền. Để thực hiện quyền này, khi ký
kết hợp đồng người mua phải trả quyền phí, giá trong hợp đồng
gọi là giá thực hiện và ngày định trong hợp đồng là ngày đáo hạn.

Tương tự như vậy đối với người bán trong hợp đồng quyền chọn
bán.

- Tùy theo từng loại mà hợp đồng quyền chọn có thể thực hiện tại
bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn hoặc đến ngày đáo hạn.

Từ những đặc điểm trên của hợp đồng quyền chọn, trong phạm
vi bài viết này chúng tôi đi vào thực hiện hạch toán các nghiệp vụ
kinh tế có liên quan đến việc mua hoặc bán các tài sản phi tài
chính theo hợp đồng quyền chọn.

1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo hợp đồng quyền chọn
mua:

1.1. Xác định giá trị thực tế tài sản theo hợp đồng quyền
chọn mua

Nếu doanh nghiệp mua tài sản theo hợp đồng quyền chọn, giá trị
thực tế của tài sản bao gồm:

+ Cộng các yếu tố:

- Phí quyền chọn.

- Giá thực hiện tại thời điểm đáo hạn hợp đồng.

- Các loại thuế không được hoàn lại (nếu có).

- Các chi phí đàm phán hợp đồng, vận chuyển, bốc dỡ,…

+ Loại trừ các yếu tố:

- Chiết khấu thương mại, giảm giá (nếu có).

Bên cạnh đó, tại thời điểm đáo hạn hợp đồng nếu giá thị tr...
Hợp đồng quyền chọn và phương
pháp hạch toán
Đ
ể hạn chế rủi ro li
ên quan đ
ến việc thực hiện các hợp đồng
kinh tế, nhất là các hợp đồng dài hạn thì việc sử dụng các
công cụ tài chính là hết sức quan trọng. Với việc sử dụng
các công cụ tài chính smang lại cho người bán, ngư
ời mua
những sự lựa chọn tối ưu, mang lại hiệu
quả kinh tế cao.
Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng các công
cụ tài chính các doanh nghiệp còn chưa
phổ biến và cũng chưa có chuẩn mực hướng dẫn cụ thể. Xuất
phát từ thực tế trên, chúng tôi đề xuất mt số giải pháp hạch toán
Hợp đồng quyền chọn và phương pháp hạch toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng quyền chọn và phương pháp hạch toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hợp đồng quyền chọn và phương pháp hạch toán 9 10 284