Ktl-icon-tai-lieu

Hormone thực vật

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3962 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Hormone thực vật
1 / Đại cương :
Ở thực vật có sự hiện diện của một số các chất kích thích sự sinh trưởng gọi là
phytohormone tác động ở một liều lượng thấp ; tác động của chúng liên quan đến hiện
tượng quang hướng động, địa hướng động và các hiện tượng sinh trưởng, phát dục.
2 / Các lọai chất hormone thực vật :
2.1/ Kích thích sinh trưởng ( growth hormone )
Là những chất có khả năng kích thích sự dãn của tế bào, được thành lập ở những phần
cuối cùng của thực vật, đặc biệt là ở những diệp tiêu ( đầu bao lá mầm ) của những cây
con và chúng tác động đến những tế bào bên dưới nó. Thuộc nhóm này là những auxine
như IAA ( indolyl – 3 – acetic acid ).
IAA được phân bố khắp nơi trong cây ( đầu bao lá mầm, chồi ngọn, lá non, đầu rễ …vv )
IAA được thực vật tổng hợp từ tryptophane.
Tác dụng của auxine giải thích hiện tượng quang hướng động (phototropisme ),
địa hướng động (geotropisme).Hiện tượng địa hướng động nghịch (negative geotropisme)
của một chồi quay hướng về phía trên là kết quả của một sự tập trung nồng độ auxine
trong những tế bào ở cạnh bên dưới của chồi làm cho những tế bào ở cạnh dưới của chồi
dãn dài nhanh hơn những tế bào ở cạnh trên, do đó chồi sẽ hướng lên trên. Tương tự như
vậy khi một rễ cây để ở tư thế nằm ngang thì những tế bào ở cạnh dưới tích tụ auxine
cùng với các hạt Calci ngăn cản sự dãn dài những tế bào ở cạnh này làm cho rễ hướng địa
thuận (positive geotropisme) IAA còn là cho rễ sinh ra nhanh chóng ở các cành giâm
được giải thích như là sự di chuyển IAA từ chồi ngọn xuống tập trung ở vùng gốc của
cành bị cắt.
Tế bào thực vật có chứa indolyl – 3 – acetaldehide có tác động auxine yếu nhưng
chúng sẳn sàng bị oxyd hóa thành IAA. Ngòai ra còn có indolyl – 3 – acetonitril ( - CH 2
CN ) hiện diện nhiều ở thực vật hữu hiệu hơn IAA.
108

IAA
2.2/ Kích thích phân chia tế bào ( cell division hormone )
Khi một vết thương được gây ra cho một mô thực vật thì lập tức ở vết thương đó có sự
hình thành một mô sẹo ( wound callus ). Sự hình thành mô sẹo này là do sự kích thích
phân chia những tế bào đã trưởng thành ở vùng bị thương dưới tác động của 2 hormone ;
một là auxine, hai là kích thích tố thương tích đó là acid traumatic ly trích được từ tế bào
bị thương HOOC – CH = CH – ( CH 2)8 – COOH. Một số dicarboxylic acid tương tự như
cấu trúc của traumatic acid cũng có tác dụng tương tự ; ngòai ra trong nước dừa có chứa
một chất có khả năng kích thích phân chia tế bào là 1,3 – diphenylurea

C 6 H5

NHCONHC6 H5.
2.3/ Kích thích ra hoa ( flower forming hormo...
108
Hormone thực vật
1 / Đại cương :
thực vật sự hiện diện của một số các chất kích thích sự sinh trưởng gọi là
phytohormone tác động một liều ợng thấp ; tác động của chúng liên quan đến hiện
tượng quang hướng động, địa hướng động và các hiện tượng sinh trưởng, phát dục.
2 / Các lọai chất hormone thực vật :
2.1/ Kích thích sinh trưởng ( growth hormone )
những chất khả năng kích thích sự dãn của tế bào, được thành lập những phần
cuối cùng của thực vật, đặc biệt những diệp tiêu ( đầu bao mầm ) của những cây
con chúng tác động đến những tế bào bên dưới nó. Thuộc nhóm này những auxine
như IAA ( indolyl – 3 acetic acid ).
IAA được phân bố khắp nơi trong y ( đầu bao mầm, chồi ngọn, non, đầu rễ …vv )
IAA được thực vật tổng hợp từ tryptophane.
Tác dụng của auxine giải thích hiện tượng quang hướng động (phototropisme ),
địa hướng động (geotropisme).Hiện tượng địa hướng động nghịch (negative geotropisme)
của một chồi quay hướng về phía trên kết quả của một sự tập trung nồng độ auxine
trong những tế bào cạnh bên dưới của chồi m cho những tế bào ở cạnh dưới của chồi
dãn dài nhanh hơn những tế bào ở cạnh trên, do đó chồi sẽ ớng lên trên. Tương tự như
vậy khi một rễ cây để thế nằm ngang thì những tế bào cạnh dưới tích tụ auxine
cùng với các hạt Calci ngăn cản sự dãn dài những tế bào ở cạnh này làm cho rễ hướng địa
thuận (positive geotropisme) IAA còn cho rễ sinh ra nhanh chóng các cành giâm
được giải thích như sự di chuyển IAA từ chồi ngọn xuống tập trung vùng gốc của
cành bị cắt.
Tế bào thực vật chứa indolyl 3 acetaldehide tác động auxine yếu nhưng
chúng sẳn sàng bị oxyd hóa thành IAA. Ngòai ra còn indolyl 3 acetonitril ( - CH
2
CN ) hiện diện nhiều ở thực vật hữu hiệu hơn IAA.
Hormone thực vật - Trang 2
Hormone thực vật - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hormone thực vật 9 10 756