Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục

I.Các từ viết tắt3
II.Hướng dẫn sử dụng các chức năng. 3
1.Đăng nhập. 3
2.Tài khoản. 5
a.Đổi mật khẩu. 5
b.Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng. 6
c.Thay đổi thông tin. 8
d.Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ. 8
3.Nộp tờ khai10
a.Tạo tờ khai điện tử. 10
b.Ký điện tử offline, gửi tờ khai14
c.Ký điện tử online, gửi tờ khai17
d.Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel21
e.Trình ký. 24
4.Kê khai trực tuyến. 27
5.Tra cứu. 29
a.Tra cứu tờ khai29
b.Tra cứu thông báo. 33
6.Trợ giúp. 34
III.Các bước thực hiện của NNT37
IV.Những lưu ý. 37
Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng 9 10 854