Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LẬP PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Sang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4385 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BAI 10
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LẬP PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN
I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN
- Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng,
khai thác… làm căn cứ để lập phương án; (ví dụ: Căn cứ vào Nghị định
39/2009/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ kí ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công
nghiệp; căn cứ vào thông tư 23/2009/TT-BC của Bộ Công thương ngày 11 tháng
8 năm 2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Căn cứ
vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BCT về an toàn trong bảo
quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp; Căn cứ vào
Quyết định số ……………của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về…………..:
căn cứ vào………..của Công ty ACC; căn cứ vào tài liệu thiết kế mỏ đá
………….và hiện trạng khai thác của mỏ đá Ao ngươm
- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, tháng,
quý, năm;
- Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công;
- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có).
II. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NỔ MÌN
- Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn tọa độ kèm theo bản đồ địa hình;
- Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ
chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả
các công trình ngầm);
- Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý σn, σk, f) hoặc điều kiện
địa chất, môi trường khác (nước, bùn…);
- Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ
khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công
trình, nhà dân xung quanh.
III. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN
- Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa chọn
chiều dài một bước đào);
- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan;
- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán;
- Lựa chọn phương pháp nổ mìn; (ĐIỆN, PHI ĐIỆN….)
- Lựa chọn VLNCN; (THUỐC NỔ, MỒI NỔ….)
- Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan;

- Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu lỗ khoan
đảm bảo điều kiện an toàn về bua;
- Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan;
- Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy mô
một lần nổ (kg);
- Lựa chọn khoảng cách an toàn cho người, thiết bị;
- Dự kiến số lượng VLNCN sử dụng hàng tháng.
IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI NỔ MÌN
- Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển VLNCN;
- Biện pháp an toàn khi nạp mìn;
- Biện pháp che ...
BAI 10
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LẬP PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN
I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN
- Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng,
khai thác… làm căn cứ để lập phương án; (ví dụ: Căn cứ vào Nghị định
39/2009/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ kí ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công
nghiệp; căn cứ vào thông tư 23/2009/TT-BC của Bộ Công thương ngày 11 tháng
8 năm 2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Căn cứ
vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BCT về an toàn trong bảo
quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp; Căn cứ vào
Quyết định số ……………của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về…………..:
căn cứ vào………..của Công ty ACC; căn cứ vào tài liệu thiết kế mỏ đá
………….và hiện trạng khai thác của mỏ đá Ao ngươm
- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, tháng,
quý, năm;
- Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công;
- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có).
II. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NỔ MÌN
- Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn tọa độ kèm theo bản đồ địa hình;
- Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ
chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả
các công trình ngầm);
- Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý σ
n
, σ
k
, f) hoặc điều kiện
địa chất, môi trường khác (nước, bùn…);
- Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ
khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công
trình, nhà dân xung quanh.
III. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN
- Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa chọn
chiều dài một bước đào);
- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan;
- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán;
- Lựa chọn phương pháp nổ mìn; (ĐIỆN, PHI ĐIỆN….)
- Lựa chọn VLNCN; (THUỐC NỔ, MỒI NỔ….)
- Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan;
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LẬP PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN - Trang 2
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LẬP PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN - Người đăng: Nguyễn Trường Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LẬP PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN 9 10 902