Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng HTKK

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ
HTKK 2.5.3
(DÙNG CHO DOANH NGHIỆP)
Mã hiệu dự án: HTKKThue
Tên dự án: HTKK2-HDSD
Phiên bản tài liệu: 2.5.3
Hà Nội, 08/2010
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.3
2/160
MỤC LỤC
Hà Nội, 05/2010 1
MỤC LỤC .2
1.1 Mã vạch 2 chiều 4
1.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai .4
1.2.1 Cách sử dụng trợ giúp trong ứng dụng .4
1.2.2 Yêu cầu về cấu hình hệ thống 4
1.2.3 Hướng dẫn thiết lập thông số màn hình .5
1.2.4 Hướng dẫn cách gõ tiếng việt có dấu .5
1.2.5 Hướng dẫn kết nối máy in 7
1.2.6 Khởi động ứng dụng .8
1.2.7 Giao diện ứng dụng 9
1.2.8 Sử dụng hệ thống menu 10
1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghiệp .11
1.2.10 Điều khiển nhập dữ liệu .12
1.2.11 Nhập mới, mở tờ khai thuế .14
1.2.12 Các chức năng trên màn hình kê khai tờ khai 15
1.2.13 Kiểm tra và thông báo kê khai sai 18
1.2.14 Sao lưu dữ liệu .19
1.2.15 Phục hồi dữ liệu 20
1.2.16 Kết xuất ra file PDF .21
1.2.17 Danh mục .25
1.2.18 Tra cứu tờ khai .27
2 ĐẢM BẢO CỦA CƠ QUAN THUẾ .30
2.1 Bản quyền 30
2.2 Tính tin cậy 30
2.3 Bạn cần in tờ khai 30
2.4 Lưu trữ tờ khai .31
3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI 32
3.1 Kê khai thông tin chung của doanh nghiệp .32
3.2 Các quy định và tính năng hỗ trợ hướng dẫn kê khai chung của ứng dụng: .32
3.3 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế GTGT 33
3.3.1 Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu 01/GTGT 33
3.3.2 Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT .39
3.3.3 Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT 41
3.3.4 Tờ khai Quyết toán thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 04/GTGT 43
3.4 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế TNDN .45
3.4.1 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN 45
3.4.2 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN 47
3.4.3 Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN .49
3.4.4 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ HHĐL mẫu 05/TNDN .61
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.3
3/160
3.5 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Thu nhập cá nhân 62
3.5.1 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Tháng 62
3.5.2 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Quý 65
3.5.3 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo tháng .68
3.5.4 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo Quý .71
3.5.5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý .74
3.5.6 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng 77
3.5.7 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý (2009) .80
3.5.8 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng (2009) 83
3.5.9 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng 86
3.5.10 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Quý 89
3.5.11 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo tháng (2009) .92
3.5.12 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Quý (2009) .95
3.5.13 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 04/KK-TNCN theo tháng 98
3.5.14 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 04/KK-TNCN theo Quý 101
3.5.15 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai) 104
3.5.16 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS .107
3.5.17 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH 110
3.5.18 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN. 114
3.5.19 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN. 118
3.5.20 Hỗ trợ in Quyết toán thuế cho cá nhân .124
3.6 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tài nguyên 126
3.6.1 Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN 126
3.6.2 Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN 128
3.6.3 Tờ khai Quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 03/TAIN .130
3.7 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt .132
3.7.1 Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB .132
3.8 Hướng dẫn kê khai bổ sung .135
3.8.1 Tờ khai 01/KHBS .135
3.9 Hướng dẫn thực hiện chức năng lập báo cáo tài chính 137
3.9.1 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC .137
3.9.2 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC .144
3.9.3 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN 149
3.9.4 Lập Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC 154
4 CÁC ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ .160
Hướng dẫn sử dụng HTKK - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng HTKK 9 10 433