Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy GPS

Được đăng lên bởi huavancuong
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN
BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

BÀI BÁO CÁO AUTOCARD VÀ
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁC LOẠI MÁY GPS

Chủ đề:

GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Trinh

SVTH: Nhóm 1

Sinh viên thực hiện nhóm 1
•
•
•
•
•
•
•

Huỳnh Thanh Lương
Thái Thành Dư
Nguyễn Hồng Đức
Phạm Thị Diễm Hường
Trần Thị Thùy Trang
Bùi Bảo Linh
Nguyễn Trọng Nhân

• Nguyễn Thị Cẩm Giang
• Nguyễn Thị Cẩm Giang
• Tạ Thị Bích Hằng
• Nguyễn Mỹ Hiền
•Nguyễn Thành Công
•Huỳnh Tuấn Anh
•Nguyễn Thị Thúy An
•Nguyễn Thị Kim Yến

Các nội dung chính

1. Hướng dẫn sử dụng máy GPS
76CS
2. Hướng dẫn sử dụng máy GPS V

1. Hướng dẫn sử dụng máy GPS
76CS
Chức năng của các bàn phím GPS 76CS

Các màn hình chính trong máy

Thao tác sử dụng máy gps 76CS
1. Chọn hệ UTM, chọn đơn vị đo:

2. Thời gian đo tốt nhất
• Nhấn menu 2 lần:

• Vào Hunt & Fish

3. Đo tọa độ một điểm
• Đặt GPS tại điểm đo, mở máy và chờ máy định vị
• Bấm và giữ phím enter trong 3 giây:

4.Nhập dữ liệu tọa độ vào máy
• Đầu tiên ghi tọa độ
trên bản đồ cần ghi
ra giấy
• Nhấn và giữ phím
enter trong 3 giây,
ta có màn hình:

5. Cách lập tọa độ giả định
• Đặt máy tại vị trí chọn trước, tiến hành thu tọa độ
• Sau đó nhấn QUIT chọn màn hình bản đồ:

6. Xem lại các dữ liệu tọa độ đã được
ghi nhớ

• Vào main menu
• Chọn find:
• Vào WAYPOINT

6. Xem lại các dữ liệu tọa độ đã được
ghi nhớ

Màn hình WAYPOINT

7. Xóa dữ liệu tọa độ trong bộ nhớ máy

Bộ nhớ máy có thể lưu tối đa được 1000
điểm, khi bộ nhớ đầy ta có thể xóa dữ liệu đi:
A. Xoá từng điểm:
Nhấn và giữ phím Menu \ Find Menu \
WAYPOINTS \ ENTER \ chọn tên muốn xóa \
delete \ chọn yes \ enter
B. Xóa tất cả các điểm:
Nhấn và giữ phím Menu \ Find Menu \
WAYPOINTS \ ENTER \ nhấn MENU một lần \
vào delete \ chọn All Symbols \ yes.

8. Đo cự ly hai điểm
Để đo cự ly 2 điểm, đòi hỏi tọa độ của 2 điểm đo
đã được ghi vào máy GPS. Cách đo như sau:
• Nhấn phím QUIT chọn màn hình bản đồ:
• Dùng hai phím IN or OUT
để tăng giảm tỷ lệ bản đồ
Sao cho hai vị trí cần được
hiện ra trên bản đồ.

8. Đo cự ly hai điểm
• Nhấn meu một lần nữa,
ta có menu phụ sau:

• Vào Measure Distance\enter
• Dùng phím ROCKER dời
con trỏ đến điểm thứ nhất \ enter
• Tiếp tục dùng phím ROCKER chọn vị trí thứ 2
• Thấy cự ly cũng như góc phương vị giữa hai hướng
thể hiện góc trên, bên phải của màn hình

9. Đo cự ly điểm
Cách đo này sử dụng khi bạn muốn đo cự ly từ vi trí
đặt máy đến một vị trí nào đó.

khoảng
cách đo
được

Menu/Find ta có màn hình:

Vào Waypoints/chọn tên cần đo

10. Đo chiều dài ...
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN
BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI
BÀI BÁO CÁO AUTOCARD VÀ
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS
Chủ đề: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁC LOẠI MÁY GPS
SVTH: Nhóm 1
GVHD: ThS. Trần Thị Ngọc Trinh
Hướng dẫn sử dụng máy GPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy GPS - Người đăng: huavancuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy GPS 9 10 104