Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm spss ( hàng free đó nha ! )

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 5115 lần   |   Lượt tải: 41 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS

TRẦN NGỌC VŨ

Mục Lục
1

2

3

4

5

6

7

8

BàI 1 Tổng quan ................................................................................................................................. 1
1.1
Các cửa sổ trong SPSS ................................................................................................................. 1
Thanh menu {Menu}.................................................................................................................... 2
1.2
1.3
Thanh công cụ {Toolbars}............................................................................................................ 2
1.4
Thanh tình trạng {Status Bar}....................................................................................................... 3
1.5
Hộp thoại {Dialogue box} ............................................................................................................ 3
1.5.1
Tên biến và nhãn biến trong các danh sách của hộp thoại ........................................................ 4
1.5.2
Các nút trong hộp thoại ........................................................................................................... 5
1.5.3
Hộp thoại phụ.......................................................................................................................... 5
1.5.4
Lựa chọn biến.......................................................................................................................... 6
BàI 2: Mở Các tệp tin dữ liệu.............................................................................................................. 9
2.1
Khởi động SPSS........................................................................................................................... 9
2.2
Mở một file................................................................................................................................ 10
BàI 3: Cửa sổ Data Editor................................................................................................................. 13
Data View.................................................................................................................................. 13
3.1
3.2
Variable View............................................................................................................................ 14
3.2.1
Tên biến ................................................................................................................................ 15
3.2.2
Các thang đo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm spss ( hàng free đó nha ! ) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm spss ( hàng free đó nha ! ) 9 10 100