Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng SWMM

Được đăng lên bởi Thu Ha
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 5996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng EPA SWMM 5
ng
ng

STORM WATER
MANAGEMENT MODEL
USER’S MANUAL
Version 5.0
By
Lewis A. Rossman
Water Supply and Water Resources Division
National Risk Management Research Laboratory
Cincinnati, OH 45268
M.Hồ Long Phi
The University Of Technology
The Civil Engineering Faculty
Water Resourse Engineering Department

INTRODUCTION
Lịch sử phát triển của SWMM
•1969-1971:

Version 1

(B. Metcalf and Eddy et al.)

•1975:

Version 2

(Huber et al., 1975)

•1981:

Version 3

(Huber et al., 1981; Roesner et al., 1981)

•1988:

Version 4

(Roesner et al., 1988)

•2004:

Version 5

(Lewis A. Rossman, 2004)

•Download:Khả năng của mô hình

RUNOFF (mô hình chảy tràn)
Mô hình mưa là hàm theo thời gian
Bốc hơi từ mặt nước
Lượng mưa giữ lại bởi các khu trữ
Quá trình thấm vào đới không bão hòa của mặt đất
Quá trình thấm vào mực nước ngầm
Dòng trao đổi giữa nước ngầm và nước mặt
Lan truyền dòng chảy tràn trên mặt đất

Khả năng của mô hình

EXTRAN (mô hình thủy lực)
Không hạn chế quy mô hệ thống.
Cho phép khai báo cống kính, kênh hở và sông tự nhiên.
Cho phép mô phỏng các công trình như: khu trữ, trạm xử lý
nước, cửa chia nước, trạm bơm, cống hở và cống ngầm.
Cho phép xem xét các lưu lượng nhập từ chảy tràn, nước
ngầm, nước thải và chuỗi lưu lượng tùy ý
Aùp dụng phương pháp sóng động học hoặc động lực.
Mô phỏng các chế độ chảy khác nhau: thuỷ triều, chảy ngập
trong cống, dòng chảy ngược, và ngập trên mặt đất.
Cho phép khai báo chề độ điều khiển hoạt động của bơm
hoặc cống.

Ứng dụng của SWMM

SWMM đã được ứng dụng trong hàng ngàn dự án thoát
nước trên khắp thế giới để quy hoạch và xác định quy mô
của các hạng mục công trình thoát nước như:
Đường ống,
Kênh dẫn,
Đập tràn,
Trạm bơm,
Hồ điều tiết,
Cống ngăn triều

Cài đặt chương trình

Sau khi download, chạy file epaswmm5_setup.exe để tiến
hành setup chương trình.
Thư mục mặc định là
C:\Program Files\EPA SWMM 5.0.
Sau khi cài đặt trong Start Menu sẽ xuất hiện một biểu tượng
của EPA SWMM 5.0.

Hướng dẫn sử dụng
Các bước thực hiện mô phỏng một Project :
1 .Khai báo các thông số mặc định
và các tùy chọn.
2 .Vẽ sơ đồ lưu vực và mạng lưới
công trình thoát nước.
3 .Khai báo các thông số của hệ thống.
4 .Chạy mô phỏng
5 .Xem xé...
H
H
ö
ö
ô
ô
ù
ù
ng daãn s
ng daãn s
öû
öû
du
du
ï
ï
ng EPA SWMM 5
ng EPA SWMM 5
STORM WATER
STORM WATER
MANAGEMENT MODEL
MANAGEMENT MODEL
USER’S MANUAL
USER’S MANUAL
Version 5.0
By
Lewis A. Rossman
Water Supply and Water Resources Division
National Risk Management Research Laboratory
Cincinnati, OH 45268
M.Hoà Long Phi
The University Of Technology
The Civil Engineering Faculty
Water Resourse Engineering Department
hướng dẫn sử dụng SWMM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng SWMM - Người đăng: Thu Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng SWMM 9 10 946