Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hiện phiếu car, ncr

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU CAR, NCR

Chuẩn đối sánh Phiếu NCR Phiếu CAR
Chúng là gì? NCR tên tiếng Anh là Nonconformance report có nghĩa là báo cáo (sản phẩm) không phù hợïp CAR tên tiếng Anh là Corective Action report có nghĩa là báo cáo hành động phòng ngừa/khắc phục.
Aùp dụng chúng khi nào? - Đối với các sản phẩm không phù hợp từ nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, qui trình . Có nghĩa là tất cả những gì tạo thành sản phẩm.
- Đừng quá lạm dụng phiếu NCR. Phiếu NCR chỉ sử dụng trong trường hợp sự không phù hợp là rất lớn, nguồn lực tại chỗ không thể giải quyết được – cần có sự quyết định của lãnh đạo cấp cao hoặc khách hàng. Các trường hợp sự không phù hợp là nhỏ, hãy kiểm sốt chúng bằng các phiếu kiểm tra, bằng sổ kiểm sốt nội bộ .
- Tuy vậy sản phẩm không phù hợp không có nghĩa chỉ có ở bộ phận sản xuất, bộ phận khác cũng có sản phẩm không phù hợp ví dụï bảng lương sai của Phòng TCHC - Aùp dụng cho sự không phù hợp đối với các qui trình, sự việc hoặc các hoạt động mang tính chất lặp đi lặp lại mang tính hệ thống.
-
Tính chất NCR để giải quyết sự không phù hợp một cách tức thời cho các sản phẩm không phù hợp: Ví dụ: cách ly sản phẩm không phù hợp
Khi lên chuyền, hàng của bạn bị xéo lai, KCS và cũng có thể là bộ phận sản xuất (tuỳ thuộc vào người phát hiện) khi đó có các trường hợp sau:
- Thông báo cho kỹ thuật chuyền xử lý, nếu đạt yêu cầu, sự việc đã giải quyết xong và được ghi nhận vào sổ kiểm sốt (đối với bộ phận sản xuất) hoặc phiếu kiểm tra (với KCS).
- Nếu như bộ phận Kỹ thuật chuyền không xử lý được, bây giờ bạn quyết định viết phiếu NCR chuyển lên lãnh đạo cấp trên xử lý. Bạn chỉ việc giám sát việc khắc phục xem có đạt yêu cầu xong (sau khi đã đưa ra được các giải quyết – theo mục 4 của phiếu NCR). Và sự việc cũng đã được giải quyết.
- Nhưng nếu ?????? vui lòng xem phần phiếu CAR - CAR dùng để tìm ra nguyên nhân của sự không phù hợp, mang tính phòng ngừa là chính.
- Tiếp theo phần ví dụ: Nhưng nếu qua điều tra bạn phát hiện ra rằng việc xéo lai hàng loạt là do công nhân không được đào tạo, hoặc kỹ thuật chuyền không được đào tạo (vi phạm theo thủ tục tuyển dụng và đào tạo – Khoản 6.2.2 tiêu chuẩn ISO 9001:2000). Bạn thấy rằng cần phải đào tạo kỹ thuật chuyền, công nhân chuyền để chấm dứt tình trạng trên không xảy ra nữa -à Bạn hãy viết phiếu CAR.Ai sử dụng chúng - Chủ yếu là bộ phận KCS. Tuy vậy không có nghĩa là các bộ phận khác không sự dụng (như diễn giải ở trên.
- Người phát hành có thể là bất kỳ người nào - Ở tất cả các bộ phận.
- Người phát hành phải là cấp Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương trở lên.
Sử dụng như thế nào? - Phiếu NCR được lập chứa đựng các thông tin sau: phần 1 về các thông tin của đơn hàng, phần 2 về tài liệu tham khảo (có thể ghi Thủ tục kiểm sốt sản phẩm không phù hợp, tài liệu kỹ thuật tương ứng), phần 3 mô tả sự không phù hợp.
- Sau khi ghi phiếu NCR xong thì chuyển phiếu NCR cho bộ phận có trách nhiệm thực hiện để đưa ra biện pháp thực hiện.
- Ngừơi phát hành phiếu NCR sẽ theo dõi quá trình thực hiện, nếu sau khi thực hiện xong mà thấy không thoả mãn thì có thể viết phiếu NCR khác.
- Trong quá trình thực hiện theo NCR có thể phát sinh phiếu CAR (tương tự như ví dụ trên). - - Phiếu CAR được lập chứa đựng các thông tin sau: phần 1 hãy ghi xem bạn muốn xem xét cải tiến về cái gì? , phần 2 về tài liệu liên quan (có thể ghi Thủ tục khắc phục phòng ngừa , điều khoản tiêu chuẩn tương ứng), phần 3 mô tả sự không phù hợp bạn hãy ghi là NC (có nghĩa là sự không phù hợp công thêm chữ M hoặc m tuỳ thuộc sự không phù hợp là lớn hay nhỏ hoặc OBS (lưu ý)
- Sau khi ghi phiếu CAR xong thì chuyển phiếu CAR cho bộ phận có trách nhiệm thực hiện để phân tích nguyên nhân (trong phần 4), đưa ra hành động khắc phục, chỉ định người thực hiện, ngày thực hiện, chuyển lại cho Đại diện lãnh đạo phê duyệt.
- Ngừơi phát hành phiếu CAR sẽ theo dõi quá trình thực hiện, nếu sau khi thực hiện xong mà thấy không thoả mãn thì có thể viết phiếu CAR khác.
Hướng dẫn thực hiện phiếu car, ncr - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hướng dẫn thực hiện phiếu car, ncr 9 10 653