Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp, Luận Văn Tốt nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp, Luận Văn Tốt
nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp

1. Hình thức trình bày: Theo thứ tự sau:
- Trang bìa (Phụ lục 1)
- Phụ bìa (Phụ lục 2)
- Mục lục (Phụ lục 3)
- Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt nếu có (Phụ lục 4)
- Mở đầu
- Nội dung của khóa luận, gồm các chương, mục, tiểu mục, … (theo
mẫu gửi kèm)
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo (Phụ lục 5)
- Phụ lục (nếu có)
2. Cách trình bày khóa luận:
Khóa luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không
được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
a. Soạn thảo văn bản
Khóa luận được sử dụng chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn
thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén

hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên
3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía
trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang
khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo
cách này.
Khóa luận được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm).
b. Tiểu mục
Các tiểu mục của Khóa luận được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số,
nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 3.1.2.1. chỉ
tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có
ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục
2.1.2 tiếp theo.
c. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình
Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ
Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ
các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996).
Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham
khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía
dưới hình.
d. Viết tắt:
Không lạm dụng việc viết tắt trong khóa luận. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ
hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong khóa luận. Không viết tắt những
cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong

khóa luận. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, ... thì
được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
Nếu khóa luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt
(xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu khóa luận. Viết tắt các thuật ngữ và cụm từ
nước ngoài phải theo quy định quốc tế.
e. Cách trích dẫn t...
Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp, Luận Văn Tốt
nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Hình thức trình bày: Theo thứ tự sau:
- Trang bìa (Phụ lục 1)
- Phụ bìa (Phụ lục 2)
- Mục lục (Phụ lục 3)
- Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt nếu có (Phụ lục 4)
- Mở đầu
- Nội dung của khóa luận, gồm các chương, mục, tiểu mục, (theo
mẫu gửi kèm)
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo (Phụ lục 5)
- Phụ lục (nếu có)
2. Cách trình bày khóa luận:
Khóa luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không
được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
a. Soạn thảo văn bản
Khóa luận được sử dụng chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn
thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén
Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp, Luận Văn Tốt nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp, Luận Văn Tốt nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp, Luận Văn Tốt nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 976