Ktl-icon-tai-lieu

Indications for Pacing

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Indications for Pacing

Any physician implanting pacemakers must be familiar with the American College of Cardiology/American Heart Association/North American Society Pacing Electrophysiology (now termed the Heart Rhythm Society) Guidelines that are published intermittently in their various journals. Only a brief summary of basic concepts is discussed here.
Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.
Indications for Pacing - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Indications for Pacing 9 10 810