Ktl-icon-tai-lieu

International Business and the Global Companies-ORGANISATION AND MANGEMENT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 2 lần
International Business and the Global Companies-ORGANISATION AND MANGEMENT

INDEX:


Introduction 3

What is globalization? . 3

Nature of multinational enterprises 4

Global companies 6

Strategy management of multinational enterprises 6

Authors . 7

E-Business system . 10

Conclusion . 11

Bibliography 12
International Business and the Global Companies-ORGANISATION AND MANGEMENT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
International Business and the Global Companies-ORGANISATION AND MANGEMENT 9 10 881