Ktl-icon-tai-lieu

Jane Eyre từ góc nhín phân tâm học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Jane Eyre từ góc nhín phân tâm học
Trịnh Ngọc Trâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 60 22 30
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Duy Hiệp
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tím hiểu về phân tâm học như một lì thuyết phê bính văn học. Nghiên
cứu thế giới tâm lì của nhân vật Jane Eyre qua nghệ thuật tiểu thuyết của Charlote
Bronte. Trính bày những ẩn ức, ám ảnh về cái chết và tính yêu.
Keywords. Văn học nước ngoài; Tiểu thuyết; Văn học Anh; Phân tâm học
Content
Mở đầu
1. Lí do chọn đề tài
Jane Eyre là cuốn tiểu thuyết của Charlotte Brontë (1816 –1855), được nhà xuất bản
Smith, Elder & Company of London, 1847, với bút danh Currer Bell, là một trong những tiểu
thuyết có ảnh hưởng sâu sắc và nổi tiếng nhất của nền văn học Anh. Bên cạnh việc thể hiện
một cách tinh tế và sâu sắc câu chuyện về cuộc đời của Jane, tác phẩm vừa mang tình chất tự
thuật, vừa mang ước mơ thầm lặng của chình Charlotte Brontë. Tác phẩm cũng mang đến
niềm tin và hy vọng cho những cuộc đời bất hạnh thông qua những tư tưởng tiến bộ về tôn
giáo, về nữ quyền, về quyền con người và đặc biệt trong đó là sự ấm áp của tính người.
Nhưng đóng góp quan trọng của tiểu thuyết thuyết này chình là sự kết hợp một cách tinh tế
giữa tiểu thuyết giáo dục với các dòng tiểu thuyết khác như tiểu thuyết tâm lý, tiểu thuyết tiểu
thuyết Gothic, thậm chì còn có bóng dáng của tiểu thuyết trinh thám được kể thông qua người
kể chuyện ở ngôi thứ nhất tạo cảm giác gần gũi và chân thật. Đây cũng là một thành công và
đóng góp lớn cho dòng tiểu thuyết giáo dục, một trong những thể loại tiểu thuyết lớn ra đời ở
Anh.
Từ góc độ của lì thuyết phân tâm học luận văn muốn đi sâu vào tím hiểu tác phẩm ở một
khìa cạnh khác về vô thức và những ám ảnh.
2. Lịch sử vấn đề
Jane Eyre có thể coi là một nhân vật khá bì ẩn trong văn học thế giới. Một gương mặt đã
được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới tím hiểu ở những khìa cạnh khác nhau.
Trong một cuộc Nghiên cứu đặc biệt về tác phẩm này (30 janvier 2009), nhà nghiên cứu
Claire Bazin đã lần theo những vang âm về vấn đề nô lệ trong tác phẩm; Isabelle HervouetFarrar lại nghiên cứu về xung năng chết ở nữ nhân vật trung tâm; Élise Ouvrard tím hiểu về
bóng tối và ánh sáng cùng những yếu tố đối ngẫu trong tác phẩm.
Ở Việt Nam, về luận văn, có công trính mang đề tài là: “Yếu tố kí ảo trong tiểu thuyết
Jane Eyre” – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà nội năm 2008. Trên các trang mạng
của Việt Nam, chủ yếu là eVan, có một số bài dịch của Hà Linh, Than...
Jane Eyre t góc nhín phân tâm học
Trnh Ngọc Trâm
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học nước ngoài; Mã s: 60 22 30
Người hướng dn: PGS.TS. Đào Duy Hiệp
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tím hiểu v phân tâm học như một thuyết phê bính văn học. Nghiên
cu thế giới tâm của nhân vt Jane Eyre qua ngh thut tiu thuyết ca Charlote
Bronte. Trính bày những n ức, ám ảnh v cái chết và tính yêu.
Keywords. Văn học nước ngoài; Tiu thuyết; Văn học Anh; Phân tâm học
Content
M đầu
1. Lí do chọn đề tài
Jane Eyre cuốn tiu thuyết của Charlotte Brontë (1816 –1855), được nhà xut bn
Smith, Elder & Company of London, 1847, vi bút danh Currer Bell, là mt trong nhng tiu
thuyết ảnh hưởng sâu sắc nổi tiếng nht ca nền n học Anh. Bên cạnh vic th hin
một cách tinh tế sâu sắc câu chuyện v cuộc đi ca Jane, tác phm va mang tình chất t
thut, va mang ước thầm lng ca chình Charlotte Brontë. Tác phẩm cũng mang đến
niềm tin hy vọng cho nhng cuộc đời bt hạnh thông qua những tưởng tiến b v tôn
giáo, về n quyn, v quyn con người đc bit trong đó s ấm áp của tính người.
Nhưng đóng góp quan trọng ca tiu thuyết thuyết y chình sự kết hp một cách tinh tế
gia tiu thuyết giáo dục vi các dòng tiểu thuyết khác như tiểu thuyết tâm lý, tiểu thuyết tiu
thuyết Gothic, thậm chì còn có bóng dáng của tiu thuyết trinh thám được k thông qua người
k chuyn ngôi thứ nht to cảm giác gần gũi và chân thật. Đây cũng mt thành công
đóng góp lớn cho dòng tiu thuyết giáo dục, mt trong nhng th loi tiu thuyết lớn ra đời
Anh.
T góc đ của thuyết phân tâm học luận văn muốn đi sâu vào tím hiểu tác phẩm mt
khìa cạnh khác v vô thức và những ám ảnh.
2. Lịch sử vấn đề
Jane Eyre th coi một nhân vật khá ẩn trong văn học thế gii. Một gương mặt đã
được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới tím hiểu những khìa cạnh khác nhau.
Trong mt cuộc Nghiên cứu đặc bit v tác phẩm này (30 janvier 2009), nhà nghiên cu
Claire Bazin đã ln theo nhng vang âm v vấn đ l trong tác phm; Isabelle Hervouet-
Farrar lại nghiên cứu v xung năng chết n nhân vật trung tâm; Élise Ouvrard tím hiểu v
bóng tối và ánh sáng cùng những yếu t đối ngu trong tác phẩm.
Vit Nam, v luận văn, có công trính mang đề tài là: Yếu t o trong tiu thuyết
Jane Eyre Đại hc Khoa học hội và Nhân văn, nội năm 2008. Trên các trang mng
ca Vit Nam, ch yếu là eVan, một s bài dịch củaLinh, Thanh Huyn v cuộc đời nhà
n hoc c phẩm ca . Gần đây, Phạm Mi Ly trong một i viết khác đã cho biết tiểu
Jane Eyre từ góc nhín phân tâm học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Jane Eyre từ góc nhín phân tâm học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Jane Eyre từ góc nhín phân tâm học 9 10 452