Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cho bản thân

Được đăng lên bởi liemnguyen388
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI
HỌC SƯ PHẠM
KỸ THUẬT
TP.HCM
KHOA
MÔN KỸ
NĂNG XÂY
DỰNG KẾ
HOẠCH

GVHD :

Đặng Thị Diệu Hiền

SVTH :

Nguyễn Văn Liêm

Ngày sinh : 22/11/1996

MSSV : 14110102
Quê: Nghĩa H ưng – Nam Đ ịnh

Email : liemnguyen388@gmail.com
Số đt : 0985943620
Lớp : 141102C
H ồ Chí Minh,ngày 20 tháng 04 năm
2015

ĐỀ TÀI: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

PHỤ LỤC
I, Phân tích SWOT
1.1 Phân tích SWOT cho bản thân
I, Điểm mạnh
II, Điểm yếu
III, Cơ hội
IV, Thách thức
1.2 Chiến lược cho bản thân

II, Xác định ước mơ và mục tiêu
1, Xác định ước mơ của bản thân
2, Xác định mục tiêu

III, Lập kế hoạch
1. Kế hoạch cho học cả năm Đại học
2. Kế hoạch cho học kỳ này
3. Kế hoạch cho tuần tiếp theo

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Văn Liêm
MSSV: 14110102
Ngày sinh: 22/11/1996
Nơi sinh: Nghĩa Thắng – Nghĩa Hưng – Nam Định
Email: liemnguyen388@gmail.com
Số Điện thoại: 0985943620
Lớp: 141102C
I, Phân tích SWOT
1.1 Phân tích SWOT cho bản thân với những cơ hội và thách thức đến từ xã hội,
nhà trường và gia đình.
I, Điểm mạnh
-

-

Về kiến thức
 đào tạo ở trường đại học sư phạm kỹ thuật tp. HCM
Kỹ năng
 Kỹ năng giao tiếp khá với mọi người
 Khả năng làm việc nhóm mức khá
Tính cách
 Thân thiện, hòa đồng với mọi người
 Có trách nhiệm với công việc
 Làm việc tương đói nghiêm túc
 Biết lắng nghe mọi người xung quanh
 Luôn nghĩ về gia đình, bản thân

II, Điểm yếu
-

-

-

Về kiến thức
 Kiến thức còn hạn chế, chưa sâu
 Chưa xác định được hướng đi của bản thân vẫn còn mơ hồ về bản thân
Về kỹ năng
 Nói chuyện chưa được lưu loát, giọng nói còn chưa chuẩn
 Ngoại ngữ còn kém
 Kỹ năng về world, excel, pownpont,…
 Các kỹ năng khác như kỹ năng chủ động trong công việc
 Kỹ năng giải quyết vấn đề
Về tính cách
 Thỉnh thoảng không làm chủ được bản thân
 Vẫn còn ảo tưởng về bản thân






Vẫn còn chưa tự tin về bản thân
Ngại nói chuyện trước đám đông
Vẫn còn hay ỉ lại chưa thực sự cố hết sức trong công việc
Hay quan trọng hóa vấn đề lên

III, Cơ hội
-

-

-

Xã hội
 Có các chương trình học bổng hỗ trợ cho sinh viên
 Hỗ trợ vay vốn cho sinh viên nghèo
 Hỗ trợ về mặt đi lại cho sinh viên
 Tạo ra những việc làm cho sinh viên để sinh viên có thể lấy kinh nghiệm
 Tổ chức nước ngoài ngày càng đâu tư nhiều vào Việt Nam
 Hỗ trợ về nơi ăn ở
Nhà trường
 Có các chương trình học bổng hỗ trợ cho sinh viên
 Tạo các sân chơi cho sinh viên như là các câu lạc bộ: ghi tar, kỹ năng, võ
thuật, sáo, tiếng anh,…
 Hỗ trợ các sinh viên ở xa nhà bằng việc cho sinh viên ở ...
BỘ GIÁO DỤC
ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI
HỌC SƯ PHẠM
KỸ THUẬT
TP.HCM
KHOA
MÔN KỸ
NĂNG XÂY
DỰNG KẾ
HOẠCH
ĐỀ TÀI: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
GVHD : Đ ng Th Di u Hi n
SVTH : Nguy n Văn Liêm MSSV : 14110102
Ngày sinh : 22/11/1996 Quê: Nghĩa H ng – Nam Đ như
Email : liemnguyen388@gmail.com
S đt : 0985943620
L p : 141102C
H Chí Minh,ngày 20 tháng 04 năm
2015
Kế hoạch cho bản thân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch cho bản thân - Người đăng: liemnguyen388
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kế hoạch cho bản thân 9 10 410