Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hành động trên 1 trang giấy

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch hành động trên 1 trang giấy
Khi bắt đầu lên kế hoạch chiến lược,
các lãnh đạo phải suy nghĩ một cách rõ
ràng, tập trung sắc bén và truyền thông
một cách hùng hồn. Bước đầu tiên là
tạo ra một kế hoạch chiến lược cô đọng,
có khả năng thích ứng, và chín chắn,
không cần cân nhắc tới quy mô của tổ
chức, chỉ cần vừa một trang giấy trắng.

Sẽ dễ dàng hơn cho bạn khi đặt vào trong
trang giấy đó với 5 yếu tố chính sau:
1. Tầm nhìn
Công việc bạn đang tạo dựng là gì? Bạn có
tham vọng gì? Một tuyên bố về tầm nhìn của

lãnh đạo như thế nào trong công việc của tổ
chức. Nó nên khuấy động tư duy và sự say
mê trong việc truyền thông. Một tuyên bố về
tầm nhìn nên truyền cảm hứng cho mọi
người để vươn tới tầm cao hơn và cởi trói
cho nguồn đam mê của họ.
2. Sứ mệnh
Đâu là “lý do tồn tại” - lý do để công việc
của bạn tồn tại. Nó nên ngắn gọn và dễ nhớ giống như là những tiêu đề.
3. Các chiến lược
Điều gì khiến cho công việc của bạn thành
công trong mọi lúc? Đâu là phương sách của
bạn cho những lúc bạn “mất trí”? Không cần
bí mật, các chiến lược phải tập trung vào các

cơ hội cả ở bên trong và bên ngoài tổ chức.
Các tổ chức tốt nhất xây dựng nên các quy
trình làm việc từ những cơ hội đó, cho phép
họ làm việc tốt hơn đối thủ cạnh tranh.
4. Các mục tiêu
Bạn có thể xác định (về mặt số lượng)
những gì mà bạn đang cố gắng thực hiện?
Đâu là nơi mà bạn sẽ xem xét tiến trình đầy
ý nghĩa đó được thực hiện? Các mục tiêu tạo
nên các hành động đầy ý nghĩa trong tổ chức
nhằm hướng tới các chiến lược mà bạn đã
vạch ra.
5. Các kế hoạch
Các hành động riêng biệt nào mà bạn sẽ tiến
hành để chuyển các chiến lược sang các mục

tiêu được tuyên bố? Các hành động đó cần
phải “thông minh”, tức là đảm bảo 5 tiêu
chuẩn: rõ ràng, có thể đo lường đc, có thể
đạt được, thích đáng và đúng hạn.

...
Kế hoạch hành động trên 1 trang giấy
Khi bt đầu lên kế hoạch chiến lược,
các lãnh đạo phải suy nghĩ một cách rõ
ràng, tập trung sắc bén và truyền thông
mt cách hùng hồn. Bước đầu tiên
tạo ra một kế hoạch chiến lược cô đọng,
kh năng thích ng, và chín chắn,
không cần cân nhắc tới quy của tổ
chức, chỉ cần vừa một trang giấy trắng.
S dễ dàng hơn cho bạn khi đặt vào trong
trang giy đó với 5 yếu tố chính sau:
1. Tầm nhìn
Công việc bạn đang tạo dựng là gì? Bạn
tham vọng gì? Một tuyên bố về tầm nhìn ca
Kế hoạch hành động trên 1 trang giấy - Trang 2
Kế hoạch hành động trên 1 trang giấy - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch hành động trên 1 trang giấy 9 10 261