Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi thach-sung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5361 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
A.

CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN

1. Hình thức 1: Tổ chức tư vấn tâm lý trực tiếp
a.
Hình thức 1a: Tư vấn tương tác trực tiếp cán bộ – cá nhân sinh viên
-

Mục tiêu:
 Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của sinh viên.
 Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.
 Động viên tinh thần để sinh viên giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân.

-

Hình thức thực hiện: Ban Tổ chức sẽ bố trí phòng tư vấn tại nhà Phượng Vỹ.

-

Nội dung:
 Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của sinh viên: tâm sinh lý
cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói…
 Ban tổ chức sẽ mời gặp chuyên gia tâm lý khi những vấn đề đó cứ lặp đi lặp
lại nhiều lần khiến sinh viên hoang mang, lo lắng, suy nghĩ tiêu cực, thậm
chí là mất kiểm soát cảm xúc, hành vi của mình.

b.

Hình thức 1b: Tương tác đám đông

-

Mục tiêu:
 Lắng nghe những khó khăn tâm lý của sinh viên.
 Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết.
 Động viên tinh thần sinh viên.

-

Hình thức thực hiện: Ban tổ chức sẽ sắp xếp mời chuyên gia tư vấn đến địa
điểm theo kế hoạch để giải đáp tất cả những câu hỏi do sinh viên đặt ra.

1

-

Nội dung: Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của sinh viên: tâm
lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, tình thầy trò,…

2. Hình thức 2: Tổ chức buổi nói chuyện các chuyên đề tâm lý
- Mục tiêu:
 Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ sau những giờ học căng thẳng.
 Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn tâm lý do học tập và cuộc sống
mang lại.
 Định hướng lại nhận thức, duy trì tinh thần, thái độ sống tích cực.
- Hình thức thực hiện: Ban Tổ chức sẽ mời các chuyên gia tâm lý từ bên ngoài trực
tiếp tiếp sinh viên tại địa điểm theo những kế hoạch cụ thể để thực hiện buổi nói
chuyện chuyên đề.
- Nội dung: Tùy thời điểm, Ban Tổ chức sẽ mời các chuyên gia theo những chuyên
đề tâm lý phù hợp.
B.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (Từ năm học 2011 -2012)

1.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 01/2012
Tổ tư vấn hoàn chỉnh các hồ sơ về thành lập, các nội quy hoạt động, danh sách
tình nguyện viên (cán bộ, viên chức, giảng viên trong trường).

2. Từ tháng 02 đến 03/2012
Tổ tư vấn lên kế hoạch và thực hiện mời các chuyên gia huấn luyện về tư vấn tâm
lý từ bên ngoài (các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp) huấn luyện ngắn hạn.
3. Từ tháng 04/2012
-

Hoạt động thường xuyên (th...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
A. CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN
1. Hình thức 1: Tổ chức tư vấn tâm lý trực tiếp
a. Hình thức 1a: Tư vấn tương tác trực tiếp cán bộ – cá nhân sinh viên
- Mục tiêu:
Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của sinh viên.
Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.
Động viên tinh thần để sinh viên giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân.
- Hình thức thực hiện: Ban Tổ chức sẽ bố trí phòng tư vấn tại nhà Phượng Vỹ.
- Nội dung:
Tất cả những vấn đề ảnh hưởng đến tinh thần của sinh viên: tâm sinh
cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói…
Ban tổ chức sẽ mời gặp chuyên gia tâm lý khi những vấn đề đó cứ lặp đi lặp
lại nhiều lần khiến sinh viên hoang mang, lo lắng, suy nghĩ tiêu cực, thậm
chí là mất kiểm soát cảm xúc, hành vi của mình.
b. Hình thức 1b: Tương tác đám đông
- Mục tiêu:
Lắng nghe những khó khăn tâm lý của sinh viên.
Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết.
Động viên tinh thần sinh viên.
- Hình thức thực hiện: Ban tổ chức sẽ sắp xếp mời chuyên gia tư vấn đến địa
điểm theo kế hoạch để giải đáp tất cả những câu hỏi do sinh viên đặt ra.
1
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG - Trang 2
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG - Người đăng: thach-sung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 9 10 94