Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch phòng chống bão lũ năm học 2015-2016

Được đăng lên bởi dangthixe
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN THUỶ THANH I
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/ KH - TMNTTI

Thuỷ Thanh, ngày 20 tháng 5 năm 2015

KẾ HOẠCH PHƯƠNG ÁN
PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2015
Căn cứ vào sự chỉ đạo sự chỉ đạo của Đảng Uỷ, HĐND và phương án phòng
chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của UBND xã Thuỷ Thanh;
Căn cứ phương án phòng chống lụt bão của Phòng Giáo dục Thị xã Hương Thuỷ;
Căn cứ vào dự báo của khí tượng thuỷ văn về tình hình lụt bão năm 2015;
Căn cứ vào thực trạng của trường;
Xác định rõ mục đích yêu cầu của công tác phòng chống lụt bão nhằm hạn
chế tới mức thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất cho nhà trường;
Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho cô, cháu;
Duy trì, đảm bảo tốt công tác dạy và học,
Nay trường mầm non Thuỷ Thanh I xây dựng phương án phòng chống lụt
bão của trường như sau:
I. Trước mùa mưa bão:
- Tổ chức họp hội đồng giáo viên để đánh giá tình hình lụt bão năm 2015 và
triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2015.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh và phụ huynh:
Thông qua các buổi sinh hoạt tuyên truyền cho giáo viên tác hại của thiên tai, hậu
quả thiên tai gây ra và cách phòng và tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thông qua bảng tin tuyên truyền, thông qua trao đổi trực tiếp giữa giáo viên
và phụ huynh để tuyên truyền.
Đối với các cháu thông qua câu chuyện, trò chơi để tuyên truyền cho các
cháu, khi có bão lụt không nên ra khỏi nhà khi không có người lớn.
- Tổ chức kiểm kê tài sản của nhóm, lớp, của nhà trường.
- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cửa, mái nhà (kể cả cơ sở lẻ ).
- Lập kế hoạch tu sửa lại mái nhà, hệ thống sen, nóc cửa, hợp đồng người tu
sửa, để hạn chế tới mức thấp nhất việc thiệt hại tài sản của nhà trường.
- Lập kế hoạch mua sắm những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết khi có lụt
bão xẩy ra.
- Thành lập ban phòng chống lụt bão.
- Hợp đồng người trực khi mùa mưa bão.
- Lập kế hoạch phân công người trực.
- Lập dự trù ứng kinh phí phòng chống bão.

II. Trong lụt bão:
Khi có thông tin lụt bão xẩy ra trên địa bàn, triển khai ngay phương án
phòng chống lụt bão.
- Tổ chức trực 24h/24h.
- Chuyển toàn bộ tài sản từ tầng 1 lên tầng 2, che đậy máy móc, sách vở, hồ sơ,
sổ sách, giằng cột cửa chặt chẽ để bảo vệ tài sản của nhóm, lớp và của nhà trường.
- Chủ động cho cháu nghỉ khi có thông báo lụt bão, trường hợp lụt bão xẩy ra
đột xất khi các cháu còn ở trường thì chủ động xử lý kịp thời đưa các cháu tới nơi
an toàn, tìm cách liên lạc với phụ huynh để phụ huynh an tâ...
PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN THUỶ THANH I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: / KH - TMNTTI Thuỷ Thanh, ngày 20 tháng 5 năm 2015
KẾ HOẠCH PHƯƠNG ÁN
PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2015
Căn cứ vào sự chỉ đạo sự chỉ đạo của Đảng Uỷ, HĐND phương án phòng
chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của UBND xã Thuỷ Thanh;
Căn c phương án phòng chống lt bão ca Phòng Giáo dục Thị Hương Thu;
Căn cứ vào dự báo của khí tượng thuỷ văn về tình hình lụt bão năm 2015;
Căn cứ vào thực trạng của trường;
Xác định mục đích yêu cầu của công tác phòng chống lụt bão nhằm hạn
chế tới mức thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất cho nhà trường;
Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho cô, cháu;
Duy trì, đảm bảo tốt công tác dạy và học,
Nay trường mầm non Thuỷ Thanh I xây dựng phương án phòng chống lụt
bão của trường như sau:
I. Trước mùa mưa bão:
- Tổ chức họp hội đồng giáo viên đđánh giá tình hình lụt bão năm 2015
triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2015.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh phụ huynh:
Thông qua các buổi sinh hoạt tuyên truyền cho giáo viên tác hại của thiên tai, hậu
quả thiên tai gây ra và cách phòng và tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thông qua bảng tin tuyên truyền, thông qua trao đổi trực tiếp giữa giáo viên
và phụ huynh để tuyên truyền.
Đối với các cháu thông qua câu chuyện, trò chơi để tuyên truyền cho các
cháu, khi có bão lụt không nên ra khỏi nhà khi không có người lớn.
- Tổ chức kiểm kê tài sản của nhóm, lớp, của nhà trường.
- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cửa, mái nhà (kể cả cơ sở lẻ ).
- Lập kế hoạch tu sửa lại mái nhà, hệ thống sen, nóc cửa, hợp đồng người tu
sửa, để hạn chế tới mức thấp nhất việc thiệt hại tài sản của nhà trường.
- Lập kế hoạch mua sắm những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết khi lụt
bão xẩy ra.
- Thành lập ban phòng chống lụt bão.
- Hợp đồng người trực khi mùa mưa bão.
- Lập kế hoạch phân công người trực.
- Lập dự trù ứng kinh phí phòng chống bão.
Kế hoạch phòng chống bão lũ năm học 2015-2016 - Trang 2
Kế hoạch phòng chống bão lũ năm học 2015-2016 - Người đăng: dangthixe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch phòng chống bão lũ năm học 2015-2016 9 10 879