Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch tiếp sức mùa thi

Được đăng lên bởi Thu Sún
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch chi tiết tiếp sức mùa thi 2014 – HV KTMM
Căn cứ vào kế hoạch cụ thể của BT Đoàn trường. Liên chi ATTT đề ra kế
hoạch hoạt động cho đội TNTN Liên chi như sau:

Ngày

Thời gian

Tối 1-7

7h00

Sáng 2/7

6h-11h

Chiều 2/7

13h30- 16h00

Tối 2/7

19h30

Sáng 3/7

20h00
5h30h-11h

Chiều 3/7
Tối 3/7

13h30-16h00
21h30- 23h

Sáng 4/7

5h30-11h

Công việc
Tập trung tại hội trường HVKTMM
để nhận phòng tại KTX, sau đó di
chuyển lên hội trường nghe phổ
biến quy chế, phương thức hoạt
động
-Tập trung tại phòng họp của học
viện làm lễ ra quân Tình nguyện hè
2014
- Tổ chức dọn dẹp khuôn viên nhà
trường, sắp xếp chia bàn ghế các
phòng thi,dọn phòng thi và lau bàn
ghế
-Phân các đội ra chốt đã được phân
công
- Đội còn lại tiếp tục dọn dẹp nốt
-Tập trung tại phòng họp để báo
cáo công việc, phổ biến công việc
ngày hôm sau
- Tổ chức giao lưu với TNTN các
trường trong khu vực
-Chốt 1: Ngã 4 Khuất Duy Tiến
- Chốt 2: Cầu Hà Đông
- Chốt 3: Đầu đường Chiến Thắng
- Chốt 1,2,3 làm công tác hướng
dẫn phụ khuynh thí sinh tìm địa
điểm thi
- Chốt 4: Tại trường hướng dẫn thí
sinh làm thủ tục thuê KTX
Các chốt tiếp tục làm việc tại chốt
Giao lưu các Đoàn viên trong đội
TNTN với nhau
-Các chốt 1,2,3,4 có mặt tại chốt
lúc 5h30
- Chốt 1,2,3 làm công tác hướng
dẫn phụ khuynh thí sinh tìm địa
điểm thi

Ghi chú
Sv có thể lên ngủ tại
KTX hoặc về nhà

Đ/c Trịnh Thịnh, Đc
Phạm
Ngọc
Anh
chuẩn bị một vài tiếc
mục guitar, sáo…..
Các chốt ở xa 6h có
mặt tại chốt
Chốt 4: Làm công tác
hậu cần chu đáo

9h30 chốt 1,2,3 rút về
trường

-Chốt 4 đảm bảo khu vực thi an
toàn, hướng dẫn phụ huynh thí sinh
để xe đúng nơi quy định tránh ùn
tắc

Chiều 4/7

13h -16h00

Tối 4/7

19h-20h30

Sáng 5/7

5h30 – 10h

Tương tự buổi sáng

Chốt 1,2,3 có mặt tại
chốt lúc 13h, đến 15h
thì rút về trường
Giao lưu văn nghệ, nói chuyện Các đoàn viên tự
cùng với các thí sinh trong KTX
chuẩn bị tiết mục
( guitar, sáo)
Các chốt có mặt tại địa điểm đúng
giờ, 9h30 thì rút về trương

Yêu câu: Tất cả các sinh viên khi tham gia phải nghiêm túc chấp hành và đúng giờ,
làm tròn trách nhiệm được giao, nếu vi phạm nội quy sẽ bị kỉ luật , tước thi đua
thậm chí bị đuổi khỏi đội TNTN.

...
Kế hoạch chi tiết tiếp sức mùa thi 2014 – HV KTMM
Căn cứ vào kế hoạch cụ thể của BT Đoàn trường. Liên chi ATTT đra kế
hoạch hoạt động cho đội TNTN Liên chi như sau:
Ngày Thời gian Công việc Ghi chú
Tối 1-7 7h00 Tập trung tại hội trường HVKTMM
để nhận phòng tại KTX, sau đó di
chuyển lên hội trường nghe phổ
biến quy chế, phương thức hoạt
động
Sv thể lên ngủ tại
KTX hoặc về nhà
Sáng 2/7 6h-11h -Tập trung tại phòng họp của học
viện làm lễ ra quân Tình nguyện
2014
- Tổ chức dọn dp khuôn viên nhà
trường, sắp xếp chia bàn ghế các
phòng thi,dọn phòng thi lau bàn
ghế
Chiều 2/7 13h30- 16h00 -Phân các đội ra chốt đã được phân
công
- Đội còn lại tiếp tục dọn dẹp nốt
Tối 2/7 19h30
20h00
-Tập trung tại phòng họp để o
cáo công việc, phổ biến công việc
ngày hôm sau
- Tổ chức giao lưu với TNTN các
trường trong khu vực
Đ/c Trịnh Thịnh, Đc
Phạm Ngọc Anh
chuẩn bị một vài tiếc
mục guitar, sáo…..
Sáng 3/7 5h30h-11h -Chốt 1: Ngã 4 Khuất Duy Tiến
- Chốt 2: Cầu Hà Đông
- Chốt 3: Đầu đường Chiến Thắng
- Chốt 1,2,3 làm công tác hướng
dẫn phụ khuynh thí sinh tìm địa
điểm thi
- Chốt 4: Tại trường hướng dẫn thí
sinh làm thủ tục thuê KTX
Các chốt xa 6h
mặt tại chốt
Chốt 4: Làm công tác
hậu cần chu đáo
Chiều 3/7 13h30-16h00 Các chốt tiếp tục làm việc tại chốt
Tối 3/7 21h30- 23h Giao lưu các Đoàn viên trong đội
TNTN với nhau
Sáng 4/7 5h30-11h -Các chốt 1,2,3,4 mặt tại chốt
lúc 5h30
- Chốt 1,2,3 làm công tác hướng
dẫn phụ khuynh thí sinh tìm địa
điểm thi
9h30 chốt 1,2,3 rút v
trường
kế hoạch tiếp sức mùa thi - Trang 2
kế hoạch tiếp sức mùa thi - Người đăng: Thu Sún
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kế hoạch tiếp sức mùa thi 9 10 119