Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Phan Bội Châu

Được đăng lên bởi Nguyễn Phúc Thiện
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD& ĐT BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10 / KH-THPTPBC

Phan Thiết, ngày 10 tháng 01 năm 2011

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm
ngày thành lập trường THPT Phan Bội Châu
(1952-2012)
--------------I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA :
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường là nhằm ôn
lại truyền thống lịch sử rất đỗi tự hào của trường Trung học Phan Bội
Châu (nay là trường THPT Phan Bội Châu ) trong 60 năm xây dựng và
trưởng thành; nhằm biểu dương và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của
các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, các tập thể cá nhân, học sinh và cha
mẹ học sinh cho sự lớn mạnh của nhà trường. Đây cũng là dịp để nhà
trường tỏ lòng biết ơn đến Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, các ngành
và nhân dân đã quan tâm giúp đỡ nhà trường trong suốt 60 năm qua.
Tổ chức ngày Hội trường cũng là nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống của
nhà trường, truyền thống quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Qua đó, nhà trường tiếp tục xác định rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm của
mình : nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện; tạo uy tín,
thương hiệu của trường THPT Phan Bội Châu; đáp ứng ngày càng cao
nhu cầu học tập của con em quê hương Bình Thuận, góp phần vào sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC :
1. Trình UBND Tỉnh xin chủ trương và thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ
niệm ngày thành lập trường :
- Ngày 15 tháng 02 năm 2011, trường có Tờ trình số 32 / TT-THPT-PBC
V/v “ Xin chủ trương tổ chức hoạt động kỉ niệm 60 năm ngày thành lập
trường ( 1952 – 2012 )” kính gởi Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, Chủ
tịch UBND Thành phố Phan Thiết và Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo
Bình Thuận.
- Ngày 24 tháng 3 năm 2011, UBND Tỉnh Bình Thuận có Công văn số
1270/ UBND-VX v/v : ” Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 60 năm ngày thành
lập trường THPT Phan Bội Châu” do Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn
Thành Tâm kí. Theo đó, UBND Tỉnh đã “ đồng ý chủ trương cho trường

THPT Phan Bội Châu tổ chức các hoạt động kỉ niệm 60 năm ngày thành
lập Trường…”.
- Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60
năm ngày thành lập trường.
2. Công tác chuẩn bị :
2.1. Công tác tuyên truyền :
- Thông báo chủ trương và phát động đợt thi đua toàn diện trong toàn
trường ( từ tháng 9/ 2010 đến tháng 11/ 2012) nhằm tạo nên không khí sôi
nổi, phấn khởi nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thành lập Ban liên lạc cựu giáo viên, học sinh các khóa học trên khắp
mọi miền đất nước...
SỞ GD& ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
Số: 10 / KH-THPTPBC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 10 tháng 01 năm 2011
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm
ngày thành lập trường THPT Phan Bội Châu
(1952-2012)
---------------
I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA :
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường là nhằm ôn
lại truyền thống lịch sử rất đỗi tự hào của trường Trung học Phan Bội
Châu (nay trường THPT Phan Bội Châu ) trong 60 năm xây dựng
trưởng thành; nhằm biểu dương ghi nhận sự đóng góp quan trọng của
các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, các tập thể nhân, học sinh cha
mẹ học sinh cho sự lớn mạnh của n trường. Đây cũng dịp để nhà
trường tỏ lòng biết ơn đến Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, các ngành
và nhân dân đã quan tâm giúp đỡ nhà trường trong suốt 60 năm qua.
Tổ chức ngày Hội trường cũng nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống của
nhà trường, truyền thống quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ m nay.
Qua đó, nhà trường tiếp tục xác định hơn nhiệm vụ trọng tâm của
mình : nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện; tạo uy tín,
thương hiệu của trường THPT Phan Bội Châu; đáp ứng ngày càng cao
nhu cầu học tập của con em q hương Bình Thuận, p phần vào sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC :
1. Trình UBND Tỉnh xin chủ trương và thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ
niệm ngày thành lập trường :
- Ngày 15 tháng 02 m 2011, trường Tờ trình số 32 / TT-THPT-PBC
V/v Xin chủ trương tổ chức hoạt động kỉ niệm 60 năm ngày thành lập
trường ( 1952 2012 )” kính gởi Thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, Chủ
tịch UBND Thành phố Phan Thiết và Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo
Bình Thuận.
- Ngày 24 tháng 3 năm 2011, UBND Tỉnh Bình Thuận Công văn số
1270/ UBND-VX v/v : ” Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 60 năm ngày thành
lập trường THPT Phan Bội Châu” do Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn
Thành Tâm kí. Theo đó, UBND Tỉnh đã đồng ý chủ trương cho trường
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Phan Bội Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Phan Bội Châu - Người đăng: Nguyễn Phúc Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Phan Bội Châu 9 10 478