Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức phong trào kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2014

Được đăng lên bởi Gatre Longxuyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đội TNTP Hồ Chí Minh
Liên Đội THCS Lý Thường Kiệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Mỹ Bình, Ngày 10 tháng 2 năm 2014

KẾ HOẠCH
( V/v Tổ chức phong trào kỉ niệm Ngày quốc tế nhụ nữ 8/3)
Căn cứ vào hoạch hoạt động năm học 2013 – 2014 của Liên Đội Trường THCS Lý Thường Kiệt.
Nay BCH Liên Đội kết hợp với các bộ phận trong nhà trường tổ chức các hoạt động phong trào nhằm kỉ
niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cụ thể như sau:
I. Mục Đích – Yêu Cầu:
- Nhằm giáo dục truyền thống và ý nghĩa cho hs về ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Thông qua các hoạt động phong trào giáo dục cho các em tinh thần đoàn kết, kĩ năng khéo tay. Qua
đó tạo hứng thú trong học tập
II. Thời gian – Địa điểm:
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 8 tháng 3 năm 2014 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Sân trường THCS Lý Thường Kiệt
A. Thi Nấu Ăn:
a/ Ban giám khảo: Lưu ý: Mỗi khối chọn ra 03 giải: Nhất, Nhì, Ba.
a. Khối 6: Thi nấu chè: Tài (Họa) Trưởng ban, Thùy Dung (AV), M.Thanh ( TV).
b. Khối 7: Thi Đỗ Rau Câu: Thoa (Lí) ( Trưởng ban), Hồng Huệ, Mỹ Hoa .
c. Khối 8: Thi nấu món ăn ( Món canh hoặc món xào , hấp): Ngọc Vân (Trưởng ban), Minh (AV),Tố
Quyên .
d. Khối 9: Thi nấu món ăn ( kho, chiên, nướng…): Hoàng (HP. Trưởng ban), Ngọc Bích, Thu (AV).
 Các trưởng ban họp với thành viên lên bảng điểm cho phần chấm của mình.
b/ Nội dung:
1. Khối 6: Thi nấu Chè. Cụ thể:
- Mỗi lớp cử 02 hs nam tham gia dự thi nấu chè.
- Mỗi phần phải đảm bảo cho 04 người ăn. Trang trí đẹp, ngon, thuyết trình ( nếu có)
2. Khối 7: Thi Đỗ Rau Câu. Cụ thể:
- Mỗi khối sẽ cử 02 hs nam tham gia dự thi
- Trình bày đẹp, ngon, thuyết trình ( nếu có)
3. Khối 8 và 9: Thi nấu 01 món ăn tự chọn. Cụ thể
- Mỗi lớp sẽ cử 02 hs nam tham gia dự thi.
- Mỗi món phải đảm bảo cho 04 người ăn.
- Trình bày đẹp, thuyết trình ( nếu có)
* Lưu ý:
+ Các lớp lập danh sách thí sinh dự thi về cho thầy Khanh (TPT) hạn chót 01/3/2014
+ Riêng các khối 8 và 9 phải nộp danh sách món ăn mà lớp mình dự thi.
+ Các lớp tham gia dự thi phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ liên quan trước ở nhà và tổ chức nấu tại trường.
Giáo viên hổ trợ trật tự thi nấu ăn
+ Khối 6: T.Hải, N.Hậu, T.Thông, B.Thủy, Trang (Tin), Hải Vân
+ Khối 7: Đ.Hùng, H.Nghĩa, T.Tấn, Tùng (BT), Minh Hằng, Kim Thoa (GD)
+ Khối 8+9: H.Minh, Đ.Đặng,Q.Khanh, Q.Quy, P.Dung, M.Phương, Thanh Châu, Ngọc Tuyết.
B. Trò chơi dân gian liên hoàn vận động
1. Ban giám khảo: K.Trung (Trưởng ban) , T.Tân, V.Thút, V.Tiến, Hinh, Thụy, Phương TD
2. Hình thức: đổ nước vào chai + Đạp bong bóng
- Đối tượng: mỗi lớp chọn 5 hs nữ ( đỗ...
Đội TNTP Hồ Chí Minh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Liên Đội THCS Lý Thường Kiệt Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Mỹ Bình, Ngày 10 tháng 2 năm 2014
KẾ HOẠCH
( V/v Tổ chức phong trào kỉ niệm Ngày quốc tế nhụ nữ 8/3)
Căn cứ vào hoạch hoạt động năm học 2013 2014 của Liên Đội Trường THCS Thường Kiệt.
Nay BCH Liên Đội kết hợp với các bộ phận trong nhà trường tổ chức các hoạt động phong trào nhằm kỉ
niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cụ thể như sau:
I. Mục Đích – Yêu Cầu:
- Nhằm giáo dục truyền thống và ý nghĩa cho hs về ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Thông qua các hoạt động phong trào giáo dục cho các em tinh thần đoàn kết, kĩ năng khéo tay. Qua
đó tạo hứng thú trong học tập
II. Thời gian – Địa điểm:
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 8 tháng 3 năm 2014 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Sân trường THCS Lý Thường Kiệt
A. Thi Nấu Ăn:
a/ Ban giám khảo: Lưu ý: Mỗi khối chọn ra 03 giải: Nhất, Nhì, Ba.
a. Khối 6: Thi nấu chè: Tài (Họa) Trưởng ban, Thùy Dung (AV), M.Thanh ( TV).
b. Khối 7: Thi Đỗ Rau Câu: Thoa (Lí) ( Trưởng ban), Hồng Huệ, Mỹ Hoa .
c. Khối 8: Thi nấu món ăn ( Món canh hoặc món xào , hấp): Ngọc Vân (Trưởng ban), Minh (AV),Tố
Quyên .
d. Khối 9: Thi nấu món ăn ( kho, chiên, nướng…): Hoàng (HP. Trưởng ban), Ngọc Bích, Thu (AV).
c trưởng ban họp với thành viên lên bảng điểm cho phần chấm của mình.
b/ Nội dung:
1. Khối 6: Thi nấu Chè. Cụ thể:
- Mỗi lớp cử 02 hs nam tham gia dự thi nấu chè.
- Mỗi phần phải đảm bảo cho 04 người ăn. Trang trí đẹp, ngon, thuyết trình ( nếu có)
2. Khối 7: Thi Đỗ Rau Câu. Cụ thể:
- Mỗi khối sẽ cử 02 hs nam tham gia dự thi
- Trình bày đẹp, ngon, thuyết trình ( nếu có)
3. Khối 8 và 9: Thi nấu 01 món ăn tự chọn. Cụ thể
- Mỗi lớp sẽ cử 02 hs nam tham gia dự thi.
- Mỗi món phải đảm bảo cho 04 người ăn.
- Trình bày đẹp, thuyết trình ( nếu có)
* Lưu ý:
+ Các lớp lập danh sách thí sinh dự thi về cho thầy Khanh (TPT) hạn chót 01/3/2014
+ Riêng các khối 8 và 9 phải nộp danh sách món ăn mà lớp mình dự thi.
+ Các lớp tham gia dự thi phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ liên quan trước ở nhà và tổ chức nấu tại trường.
Giáo viên hổ trợ trật tự thi nấu ăn
+ Khối 6: T.Hải, N.Hậu, T.Thông, B.Thủy, Trang (Tin), Hải Vân
+ Khối 7: Đ.Hùng, H.Nghĩa, T.Tấn, Tùng (BT), Minh Hằng, Kim Thoa (GD)
+ Khối 8+9: H.Minh, Đ.Đặng,Q.Khanh, Q.Quy, P.Dung, M.Phương, Thanh Châu, Ngọc Tuyết.
B. Trò chơi dân gian liên hoàn vận động
1. Ban giám khảo: K.Trung (Trưởng ban) , T.Tân, V.Thút, V.Tiến, Hinh, Thụy, Phương TD
2. Hình thức: đổ nước vào chai + Đạp bong bóng
- Đối tượng: mỗi lớp chọn 5 hs nữ ( đỗ nước) 1 hs nữ thi đạp bong ng, lập thành Đội để tham
gia chọn ra một giải nhất khối.
Trên đây kế họach hoạt động nhằm kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 của Liên Đội THCS Lý
Thường Kiệt kết hợp với các bộ phận trong nhà trường tổ chức thực hiện. Kính đề nghị GVCN các khối
lớp hỗ trợ thực hiện để kế hoạch được thành công tốt đẹp. Trong quá trình thực hiện có khó khăn thì
lên hệ thầy Khanh TPT.
BAN GIÁM HIỆU Người Lập
TPT
Kế hoạch tổ chức phong trào kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2014 - Trang 2
Kế hoạch tổ chức phong trào kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2014 - Người đăng: Gatre Longxuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức phong trào kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3/2014 9 10 803