Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch ứng dụng quản lý nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:

1. Giới thiệu:
Tên Doanh nghiệp: Công ty
Thời gian hoạt động:
Lĩnh vực hoạt động:
Sản phẩm:

2. Mục tiêu và rào sản về hoạt động nguồn nhân lực hiện nay:
2.1 Những mục tiêu, mong muốn:
- Xây dựng hoàn chỉnh bản chức năng nhiệm vụ của các bộ phận vào tháng 12/204
- Xây dựng hoàn chỉnh bản mô tả công việc, yêu cầu công việc, tiêu chuẩn công việc vào tháng 03/2005.

2.2 Những rào cản đã và đang nhận thấy:
- Trình độ, kiến thức, kỹ năng về cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc của các Trưởng bộ phận còn yếu.
- Do công việc sản xuất kinh doanh của công ty rất bạn đặc biệt trong dịp tết (tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau) nên ít có thời gian để thực hiện công việc khác ngoài sản xuất kinh doanh.

3. Những biện pháp quản lý nguồn nhân lực đang được áp dụng:
3.1 Lập kế hoạch và tuyển dụng:
- Công ty lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng, quý, sáu tháng, năm. Mỗi đợt tuyển dụng lại có một kế hoạch riêng.
- Thông thường kế hoạch tuyển dụng gồm các nội dung sau: đối tượng tuyển dụng, tiêu chuẩn công việc, thời gian tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng, người phỏng vấn, thời gian thực hiện các quy trình tuyển dụng

3.2 Đào tạo và phát triển: Hiện tại công ty chưa chú trọng việc đào tạo và phát triển nhân viên, do chiến lược của công ty là tuyển những nhân sự giỏi vào các vị trí chủ chốt trong công ty. Những người này có trách nhiệm xây dựng các hệ thống phục vụ cho việc xây dựng hệ thống với chiến lược môi trường làm việc chuyên nghiệp.

3.3 Duy trì và quản lý: Công ty ít áp dụng các biện pháp duy trì và quản lý do chức năng nhân sự mới được thành lập trong thời gian 6 tháng, công ty đang tập trung xây dựng cơ cấu tổ chức lại.

3.4 Hệ thống thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực: Công ty ít áp dụng các biện pháp về hệ thống thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực do chức năng nhân sự mới được thành lập trong thời gian 6 tháng, công ty đang tập trung xây dựng cơ cấu tổ chức lại.

4. Những biện pháp quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp muốn phát triển:
4.1 Lập kế hoạch và tuyển dụng: Hiện nay công ty có kế hoạch và Thủ tục tuyển dụng rất chặt chẽ và hiệu quả, do vậy trong thời gian tới các biện pháp về lập kế hoạch và tuyển dụng vẫn được công ty duy trì theo phương pháp cũ.
4.2 Đào tạo và phát triển: Công ty dự định thiết lập các tài liệu về đào tạo nôi bộ cho các nhân viên cấp thấp trong công tyu1
4.3 Duy trì và quản lý: Công ty dự định xây dựng qui chế lương thưởng và áp dụng trong vòng 6 tháng tới.
4.4 Hệ thống thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực: công ty tổ chức thu thập ý kiến của CNV công ty về thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực 3 tháng/lần.
Kế hoạch ứng dụng quản lý nguồn nhân lực - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế hoạch ứng dụng quản lý nguồn nhân lực 9 10 526