Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán các khoản thanh toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tài liệu này bao gồm các nội dung:

I. Nội dung và nguyên tắc Kế toán :

II. Kế toán các khoản phải thu :

III. Kế toán các khoản tạm ứng :

IV. Kế toán các khoản phải trả :

V. Kế toán phải trả viên chức :

VI. Kế toán các khoản phải nộp theo lương :

VII. Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển sang năm sau :
Kế toán các khoản thanh toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế toán các khoản thanh toán 9 10 249