Ktl-icon-tai-lieu

Kế Toán Các khoản Thuế trong DN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. : Những vấn đề chung
I.1. : Tổng quan về thuế.
I.1. : Nguyên tắc kế toán
II.1 : Kế toán thuế GTGT
II.1.1 : Khái niệm và phương pháp tính
II.1.2 : Hoàn thuế GTGT
II.1.3 : Kế toán thuế GTGT hàng nội địa theo phương pháp khấu trừ
a : Hồ sơ khai thuế
b : Tài khoản sử dụng
c : Phương pháp hạch toán
II.1.4 : Kế toán thuế GTGT hàng nội địa theo phương pháp trực tiếp
a : Hồ sơ khai thuế
b : Tài khoản sử dụng
c : Phương pháp hạch toán
II.1.5 : Kế toán thuế GTGT hàng nhập khẩu
II.2 : Kế toán thuế TTĐB thuế xuất nhập khẩu phải nộp
II.3 : Kế toán thuế TNDN phải nộp
II.3.1 : Những vấn đề chung
II.3.1.1 : Ghi nhận thuế TNDN
II.3.1.2 : Ghi nhận thuế TNDN hoãn lại, phải trả
II.3.1.3 : Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại
II.3.2 : Kế toán chi tiết thuế TNDN
II.3.2.1 : Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán
II.3.2.2 : Phương pháp hạch toán
II.4 : Kế toán cá loại thuế,phí,lệ phí khác
II.4.1 : Nội dung
II.4.2 : Tài khoản sử dụng
II.4.3 : Phương pháp hạch toán
Kế Toán Các khoản Thuế trong DN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế Toán Các khoản Thuế trong DN 9 10 26