Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán chênh lệch, các quyết định ngắn hạn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương này bắt đầu giới thiệu cấu trúc thông tin thứ hai về kế toán quản l. - kế
toán chênh lệch. Khái niệm về chi phí chênh lệch (cũng như các khoản thu nhập chênh
lệch) được tr.nh bày tương phản với khái niệm về chi phí đầy đủ. Việc sử dụng kế toán
chênh lệch trong phân tích một số vấn đề thuộc phạm vi thời gian tương đối ngắn, sẽ
được mô tả ở đây. Những vấn đề này c.n được gọi là các vấn đề lựa chọn thay thế, do
nhà quản l. nghiên cứu các t.nh huống để chọn ra một trong số nhiều phương án hành
động tốt nhất có thể thay thế cho nhau. Các vấn đề lựa chọn thay thế có tính đến những
phạm vi thời gian dài hơn sẽ được giới thiệu ở một chuyên đề khác.
Khai niệm về chenh lệch
Cấu truc chi phi cho những mục đich khac nhau
Trong kế toán quản trị đ. tr.nh bày việc đo lường chi phí đầy đủ, đó là một dạng
cấu trúc chi phí. Trong chương này chúng tôi đưa ra một dạng cấu trúc chi phí cơ bản thứ
hai được gọi là chi phí chênh lệch. Một số người gặp khó khăn trong việc lĩnh hội tư
tưởng là có nhiều loại cấu trúc chi phí. Họ nói rằng “khi tôi trả 280 đôla cho công ty để
lấy một chiếc bàn th. r. ràng chi phí cho cái bàn của tôi là 280 đôla. Làm thế nào số chi
phí đó có thể khác đi được”. Do vậy, có thể đưa ra ba nhận xét sau: (1) chi phí chắc chắn
là có nhiều nghĩa; (2) các trường hợp chênh lệch trong cấu trúc chi phí liên quan đến mục
đích sử dụng thông tin chi phí; (3) khi những trường hợp chênh lệch này chưa được hiểu
r. th. có thể có những sai lầm nghiêm trọng. Để minh hoạ cho những nhận xét này chúng
ta h.y xem xét t.nh huống sau đây:
Ví dụ: Một công ty sản xuất và bán bàn làm việc. Theo các báo cáo kế toán chí phí
của công ty này, chi phí đầy đủ cho việc sản xuất và Marketing một chiếc bàn là 300$.
Giả thiết một khách hàng muốn mua chiếc bàn đó với giá là 280$: Nếu công ty chỉ căn cứ
vào chi phí tương ứng duy nhất của chiếc bàn là 300$ th. chắc chắn công ty sẽ không
chấp nhận khách hàng này. Tiền thu vào của công ty chỉ được 280$, trong khi chi phí lại
là 300$. Do vậy ban giám đốc sẽ kết luận rằng công ty bị tổn thất 20$ khi chấp nhận với
giá bán này.
Tuy nhiên cũng có thể là chi phí vốn tính riêng cho việc sản xuất và bán chiếc bàn
này - gỗ và các vật tư khác, tiền công cho những người thợ làm ra chiếc bàn, tiền hoa
Kế toán chênh lệch, các quyết định ngắn hạn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế toán chênh lệch, các quyết định ngắn hạn 9 10 313