Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán: Chuyên đề tốt nghiệp kế toán doanh thu

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khi nền kinh tế thị trường được mở cửa. Phát triển dịch vụ giao nhận vận tải trong nước và quốc tế ở mỗi nước gắn liền với sự phát triển kinh tế ở nước đó. Trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới cùng với sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, tự do thương mại quốc tế việc phát triển các hoạt động giao nhận vận tảI ở nước ta có một ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tích lũy ngoại tệ, làm đơn giản hóa chứng từ, thủ tục thương mại, hải quan và các thủ tục pháp lý khác. Bên cạnh đó nó còn tạo điều kiện làm cho sức cạnh tranh hàng hóa của nước ta trên thị trường trong nước và quốc tế tăng lên đáng kể, đẩy mạnh tốc độ giao lưu hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu với các nước trên Thế giới góp phần làm cho nền kinh tế đất nước phát triển nhịp nhàng và cân đối.


Trên cở sở đó, các công ty vận tải và dịch vụ thương mại luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận vận tải và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên để đứng vững và phát triển trong thời gian tới nhất là khi mở rộng thị trường dịch vụ thì công ty phải có những giải pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhất là kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đạt kết quả tốt nhất.


Đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải, quá trình thực hiện vận chuyển và hình thành doanh thu gắn liền với nhau không thể tách rời. Vì thế một trong những yêu cầu được đặt ra là phải tổ chức tốt công tác vận chuyển, đảm bảo thu hồi vốn nhanh để bù đắp chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả đạt được. Để đạt được điều đó một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác kế toán là thực hiện tốt kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải.


Từ các lý do đã nêu ở trên cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn của cô Phạm Thị Hồng Diệp và các anh chị trong công ty nên em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ giao nhận vận tải tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Vĩnh Thịnh” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Kế toán: Chuyên đề tốt nghiệp kế toán doanh thu - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế toán: Chuyên đề tốt nghiệp kế toán doanh thu 9 10 633