Ktl-icon-tai-lieu

Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Mục Lục

Chương I: những vấn đề chung về kế toán tài chính doanh nghiệp

Chương II : Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp

Chương III : Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Chương IV : Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu t

Chương V : Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

Chương VI : Kế toán chi phí -Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

chương VII: Kế toán kết quả kinh doanh - phân phối lợi nhuận

chương VIII: Kế toán Nguồn vốn
Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp 9 10 69