Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài sản cố định và công cụ lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế toán tài sản cố định và công cụ lao động

TSCĐ là những tư liệu LĐ thường có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Theo chuẩn mực kế toán Việt nam (số 03 – TSCĐ hữu hình và 04 – TSCĐ vô hình) và chế độ của Bộ Tài chính thì TSCĐ phải thoả mãn các tiêu chuẩn: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Nguyên giá tài sản phải được xác định một
Kế toán tài sản cố định và công cụ lao động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế toán tài sản cố định và công cụ lao động 9 10 146