Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh sx_tm_xnkb france beauty

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX_TM_XNK
FRANCE BEAUTY

GVHD: PHAN THỊ NHI HIẾU
SV: LÊ THỊ HỒNG VÂN

TP.HCM,10/ 2007

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài:
Tháng 11/2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức
Thương mại Thế giới WTO. Đất nước ta chính thức bước vào quá trình hội nhập kinh
tế thế giới và hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa. Hội nhập và phát triển kinh tế đã tạo
ra những cơ hội quý báu trong kinh doanh nhưng cũng đem đến những thách thức
không nhỏ với nền kinh tế nước nhà nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói
riêng. Làm sao để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể “gồng mình” chịu được sức ép
cạnh tranh khốc liệt từ những “người khổng lồ” của thế giới đến những “đại gia” trong
nước - những nhân vật có thể bỏ ra “hàng núi tiền” cho quảng cáo sản phẩm và trả
lương cho nhân viên của họ? Chính điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực
không ngừng, phát huy tối đa nội lực, đồng thời khắc phục những yếu kém còn tồn
đọng để có thể cùng chạy đua trên thương trường. Chìa khóa nào có thể mở ra cánh
cửa của sự thành công đó? Câu hỏi đặt ra như một thách thức đối với doanh nghiệp
muốn tồn tại và phát triển.
Để khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp cần phải tích cực, chủ động đổi mới kỹ
thuật công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất, đồng thời phải nâng cao hiệu quả hoạt
động của bộ máy kế toán mà trong đó luôn có những vấn đề chiến lược cần được giải
quyết như: Làm sao để nắm bắt được những tín hiệu thị trường, xác định đúng nhu cầu
về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn
hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất? Làm sao để có biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả
tài sản cố định? Làm sao để tiền lương và các khỏan thanh toán theo lương cho người
lao động trở thành động lực kích thích họ hăng hái sản xuất mà không thiệt hại đến
doanh nghiệp? Làm sao giá thành sản phẩm được tính đúng và chính xác để doanh
nghiệp có thể tiến hành hạ giá thành nhờ loại bỏ những chi phí không hợp lý mà vẫn
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm? Và đến một vấn đề quan trọng hơn cả:
Đó là làm sao doanh nghiệp có được lợi nhuận cao nhất vì lợi nhuận luôn là mối quan
tâm hàng đầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế bởi nó có ý nghĩa quyết định đến sự
tồn vong, khẳng định khả năng cạnh tranh, bản lĩnh của doanh nghiệp. Có lợi nhuận,
doanh nghiệp sẽ có nguồn vốn quan trọn...
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX_TM_XNK
FRANCE BEAUTY
GVHD: PHAN TH NHI HIU
SV: LÊ TH HNG VÂN
TP.HCM,10/ 2007
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh sx_tm_xnkb france beauty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh sx_tm_xnkb france beauty - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh sx_tm_xnkb france beauty 9 10 438