Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán trên máy tính

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Tổng quan
B. Kỹ thuật thao tác kế toán trên máy vi tính
1. Kế toán tiền gửi
2. Kế toán tiền vay
3.Thanh toán chuyển tiền
C. Những vấn đề lưu ý đối với giao dịch viên
Kế toán trên máy tính - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Kế toán trên máy tính 9 10 272