Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh scansia pacific

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY LIÊN DOANH SCANSIA PACIFIC

GVHD: ThS. TRẦN ĐÌNH PHỤNG
SV: NGÔ HỒNG NGỌC

TP.HCM,12/ 2007

LỜI MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, đặt biệt là sau sự kiện Việt Nam gia nhập tổ
chức Thương Mại Thế Giới (WTO) thì sự cạnh tranh gay gắt và quy luật đào thải
trên thị trường ngày càng khắc nghiệt hơn buộc các doanh nghiệp không ngừng
nỗ lực, nâng cao vị thế trên thương trường. Muốn đạt được đó, doanh nghiệp
phải xác định được: mình có gì và mình cần gì.
Từ cơ sở lý thuyết được học ở trường và thực tiễn sau 3 tháng thực tập tại
công ty, với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong công ty đặc biệt là các anh
chị trong phòng kế toán đã giúp em hiểu rõ hơn về công tác tổ chức kế toán, cụ
thể như cách hạch toán chi phí phát sinh, doanh thu, khai báo thuế… những điều
mà em chỉ có thể trãi nghiệm trên sách vở tại trường. Từ lý thuyết và thực tiễn
trên em nhận thấy rằng một trong những công tác hạch toán quan trọng đó là
hạch toán xác định kết quả kinh doanh, qua đó cung cấp cho doanh nghiệp
những số liệu thiết thực, đánh giá được thực trạng về vốn và tài sản của doanh
nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có cơ sở lập chiến lược, đề ra những kế hoạch, chỉ
tiêu cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.

2. Mục tiêu của đề tài
Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp nên việc xác định kết quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau một năm hoạt động là công tác
quan trọng giúp cho các nhà lãnh đạo có cái nhìn tổng quát hơn thực trạng tại
công ty để từ đó đề ra các phương án, kế hoạch thực hiện cho năm sau.

3. Phạm vi nghiên cứu
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty liên doanh Scansia
Pacific từ:
- Bảng báo cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh năm 2006.
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra
- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào
- Sổ cái chi tiết các tài khoản

4. Phương pháp thực hiện
- Thu thập số liệu
- Chọn lọc, phân tích số liệu thu thập được để đưa vào bài luận.
- Nghiên cứu qua sách vở
- Kết hợp lý thuyết đã học ở trường với thực tế tại công ty

MỤC LỤC






Trang
NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP....................................................... i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................ii
TÓM TẮT ĐỀ TÀI..........................................................
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TR KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIP ĐẠI HỌC
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY LIÊN DOANH SCANSIA PACIFIC
GVHD: ThS. TRN ĐÌNH PHNG
SV: NGÔ HNG NGC
TP.HCM,12/ 2007
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh scansia pacific - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh scansia pacific - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh scansia pacific 9 10 941