Ktl-icon-tai-lieu

KEN YEANG _ KIẾN TRÚC SINH THÁI TRONG NHÀ CAO TẦNG

Được đăng lên bởi Henry Tee
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3448 lần   |   Lượt tải: 17 lần
KEN YEANG _ KIẾN TRÚC SINH THÁI TRONG NHÀ CAO TẦNG

Người ta quen gọi Ken Yeang, Kiến trúc sư người Malaysia như vậy .Ông
là ai, vì sao lại được gán cho biệt danh này ?
Ken Yeang là người đứng đầu và cộng sự của Công ty Kiến trúc
T.R.Hamzah & Yeang Sendiman Berhard .Nhiều công trình nghiên cứu của
ông đã được công bố trên các tạp chí quốc tế nổi tiếng như Architecture
Record và Progressive Architecture .Ông bảo vệ luận văn Tiến sĩ tại trường
đại học Cambridge về môi trường ứng dụng trong thiết kế xây dựng. Ông
còn là trợ lý nghiên cứu trong phân ban nghiên cứu kỹ thuật của trường đại
học này.
Quan niệm về kiến trúc sinh thái của ông được phản ánh đầy đủ trong tác
phẩm Designing With Nature. Đây thực chất là những cơ sở lý thuyết quan
trọng về sinh thái phục vụ thiết kế kiến trúc. Sách này đề cập tới những vấn
đề : Sinh thái học và thiết kế ,kiến trúc và các tác động sinh thái cả kiến
trúc ,phạm vi thiết kế sinh thái ,các tác động sinh thái ở bên ngoài ,bên
trong ,từ ngoài vào trong ,từ trong ra ngoài của môi trường xây dựng. Tác
giả nhấn mạnh rằng :thiết kế sinh thái thực chất không phải là lý thuyết kiến
trúc mà chỉ là một phần lý thuyết gắn liền với kiến trúc .Lý thuyết sinh thái
về bản chất có liên quan chặt chẽ với các hệ sinh thái của Trái Đất ,có ảnh
hưởng đến mọi mặt hoạt động con người và tác động đến môi trường tự
nhiên. Lý thuyết thiết kế sinh thái của Ken Yeang cho rằng ,bên cạnh kiến
trúc ,cần xem xét các lĩnh vực liên quan như: sản xuất năng lượng,tái chế
chất thải ,sử dụng có hiệu quả năng lượng và vật liệu mà người thiết kế cần
quan tâm.
Cũng như các kiến trúc sư Malaysia khác ,Ken Yeang thiên về thiết kế nhà
cao tầng,với lý do là giải pháp này tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ và dễ
tạo những điều kiện để con người có thể tiếp xúc được với thiên nhiên ngay
cả ở những tầng cao chót vót. Quan điểm này dựa trên nguyên tắc sinh thái
tuần hoàn là một xu thế tất yếu của trong thiết kế kiến trúc trong tương lai.
Giờ đây ,qua thực tế chứng minh của xây dựng đô thị ,những kiến trúc vươn
theo chiều cao thích hợp về sinh thái hơn so với bố cục nhà kiểu phân tán.
Với nguyên tắc lấy con người làm trung tâm ,nâng cao tối đa hiệu suất sử
dụng năng lượng và vật liệu cũng như giảm ô nhiễm môi trường trong quá
trình xây dựng ,khai thác và sử dụng công trình,nhà chọc trời màu xanh là
kiến trúc của tương lai .Muốn đạt được mục tiêu này thì về bố cục tổng
thể ,kiến trúc và đường xá phải cố gắng bố trí tại những vị trí ít gây ảnh

hưởng xấu về sinh thái. Về sử...
KEN YEANG _ KIẾN TRÚC SINH THÁI TRONG NHÀ CAO TẦNG
Người ta quen gọi Ken Yeang, Kiến trúc sư người Malaysia như vậy .Ông
là ai, vì sao lại được gán cho biệt danh này ?
Ken Yeang là người đứng đầu và cộng sự của Công ty Kiến trúc
T.R.Hamzah & Yeang Sendiman Berhard .Nhiều công trình nghiên cứu của
ông đã được công bố trên các tạp chí quốc tế nổi tiếng như Architecture
Record và Progressive Architecture .Ông bảo vệ luận văn Tiến sĩ tại trường
đại học Cambridge về môi trường ứng dụng trong thiết kế xây dựng. Ông
còn là trợ lý nghiên cứu trong phân ban nghiên cứu kỹ thuật của trường đại
học này.
Quan niệm về kiến trúc sinh thái của ông được phản ánh đầy đủ trong tác
phẩm Designing With Nature. Đây thực chất là những cơ sở lý thuyết quan
trọng về sinh thái phục vụ thiết kế kiến trúc. Sách này đề cập tới những vấn
đề : Sinh thái học và thiết kế ,kiến trúc và các tác động sinh thái cả kiến
trúc ,phạm vi thiết kế sinh thái ,các tác động sinh thái ở bên ngoài ,bên
trong ,từ ngoài vào trong ,từ trong ra ngoài của môi trường xây dựng. Tác
giả nhấn mạnh rằng :thiết kế sinh thái thực chất không phải là lý thuyết kiến
trúc mà chỉ là một phần lý thuyết gắn liền với kiến trúc .Lý thuyết sinh thái
về bản chất có liên quan chặt chẽ với các hệ sinh thái của Trái Đất ,có ảnh
hưởng đến mọi mặt hoạt động con người và tác động đến môi trường tự
nhiên. Lý thuyết thiết kế sinh thái của Ken Yeang cho rằng ,bên cạnh kiến
trúc ,cần xem xét các lĩnh vực liên quan như: sản xuất năng lượng,tái chế
chất thải ,sử dụng có hiệu quả năng lượng và vật liệu mà người thiết kế cần
quan tâm.
Cũng như các kiến trúc sư Malaysia khác ,Ken Yeang thiên về thiết kế nhà
cao tầng,với lý do là giải pháp này tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ và dễ
tạo những điều kiện để con người có thể tiếp xúc được với thiên nhiên ngay
cả ở những tầng cao chót vót. Quan điểm này dựa trên nguyên tắc sinh thái
tuần hoàn là một xu thế tất yếu của trong thiết kế kiến trúc trong tương lai.
Giờ đây ,qua thực tế chứng minh của xây dựng đô thị ,những kiến trúc vươn
theo chiều cao thích hợp về sinh thái hơn so với bố cục nhà kiểu phân tán.
Với nguyên tắc lấy con người làm trung tâm ,nâng cao tối đa hiệu suất sử
dụng năng lượng và vật liệu cũng như giảm ô nhiễm môi trường trong quá
trình xây dựng ,khai thác và sử dụng công trình,nhà chọc trời màu xanh là
kiến trúc của tương lai .Muốn đạt được mục tiêu này thì về bố cục tổng
thể ,kiến trúc và đường xá phải cố gắng bố trí tại những vị trí ít gây ảnh
KEN YEANG _ KIẾN TRÚC SINH THÁI TRONG NHÀ CAO TẦNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KEN YEANG _ KIẾN TRÚC SINH THÁI TRONG NHÀ CAO TẦNG - Người đăng: Henry Tee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KEN YEANG _ KIẾN TRÚC SINH THÁI TRONG NHÀ CAO TẦNG 9 10 261