Ktl-icon-tai-lieu

Kết nối các công cụ xây dựng thương hiệu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kết nối các công cụ xây dựng thương hiệu
Cái nhìn và cảm xúc về logo hay website của bạn có
thể giúp hái ra tiền, nhưng cách những công cụ xây
dựng thương hiệu được kết nối sẽ khiến bạn ngạc
nhiên hơn.

Hãy bắt đầu với tình huống rằng những khách hàng
tiềm năng thực sự không biết gì về bạn. Họ không
biết là bạn đã có tên tuổi hay chỉ là “bán một lần rồi
thôi”. Họ không biết rằng bạn có thành thật hay cung
cấp dịch vụ tốt cho họ không?
Khách hàng sẽ tự tìm câu trả lời cho mình thông qua
những cảm nhận và đánh giá về logo, brochure và
website. Cũng giống như khi bạn đi đến văn phòng
hay tham dự vào một bữa tiệc, bạn sẽ nhận xét ngay
về người mới tới dựa trên trang phục và ngôn ngữ cơ
thể của họ. Nói cách khác bạn đã hình thành ấn
tượng đầu tiên về người mới gặp.
Khả năng này giúp tổ tiên chúng ta tồn tại và phát
triển, nếu bạn có thể phân biệt giữa con mồi và kẻ

săn mồi trong giây phút đầu tiên, khả năng sinh tồn
sẽ cao hơn. Ngày nay khả năng này không được sử
dụng vì mục đích sinh tồn, nhưng nó được sử dụng
cho quá trình đưa ra quyết định mua hàng.
Hình ảnh thương hiệu khai thác cảm xúc trong giây
phút đầu tiên của khách hàng. Đó là việc sử dụng
“trang phục và ngôn ngữ cơ thể” của sản phẩm, dịch
vụ nhằm thu hút khách hàng. Thử tưởng tượng về
một website trông rất phức tạp và thiếu tính chuyên
nghiệp của của một công ty bán ôtô cũ so với một
website trông đơn giản và gọn gàng nhưng vẫn
truyền tải được thông điệp tới khách hàng. Ngay giây
phút đầu tiên bạn đã đưa ra quyết định nên đi mua xe
tại công ty nào và công ty nào đáng tin cậy hơn.
Sự tin cậy có nghĩa là những khách hàng tin tưởng
rằng công ty bạn thành thật và có khả năng cung cấp
dịch vụ hay sản phẩm tốt nhất. Có đôi khi niềm tin
xuất phát từ lời giới thiệu của bạn bè hay người thân
(theo kiểu marketing truyền miệng). Tuy nhiên không
phải khách hàng nào cũng có người quen để tham

khảo thông tin, vì thế họ sẽ tự quyết định có nên tin
tưởng công ty hay không. Và nhiệm vụ của logo,
website hay brochure sẽ tạo ra “trang phục và ngôn
ngữ cơ thể” cho sản phẩm dịch vụ của bạn – đó
chính là hình ảnh thương hiệu.
Bây giờ có thể phân tích xa hơn. Đạt được sự tin
tưởng và tín nhiệm từ khách hàng tiềm năng có thể
xem như bạn đã bắt đầu đạt được thành công trong
việc xây dựng uy tín. Bạn càng xây dựng uy tín càng
cao, khả năng khách hàng sẽ mua sản phẩm dịch vụ
cũng tăng tương ứng. Từ “uy tín” (credibility) xuất
phát từ “credo” trong tiếng latin có nghĩa là “tôi tin”.
Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi...
Kết nối các công cụ xây dựng thương hiệu
Cái nhìn cảm xúc về logo hay website ca bạn có
thgiúp hái ra tiền, nhưng cách những công cụ xây
dựng thương hiệu được kết nối sẽ khiến bạn ngạc
nhiên hơn.
Hãy bắt đầu với tình huống rằng những khách hàng
tiềm năng thực s không biết gì v bạn. H không
biết là bạn đã tên tuổi hay chỉ là “bán một lần rồi
thôi”. Hkhông biết rằng bạn có thành thật hay cung
cấp dịch vụ tốt cho h không?
Khách hàng s tự tìm câu tr lời cho mình thông qua
những cảm nhận đánh giá v logo, brochure và
website. Cũng giống n khi bạn đi đến văn phòng
hay tham dvào mt bữa tiệc, bạn snhận xét ngay
vngười mới tới dựa trên trang phục và ngôn ng
thể của họ. Nói cách khác bạn đã hình thành n
tượng đầu tiên về người mới gặp.
Kh năng này giúp t tiên chúng ta tồn tại và phát
triển, nếu bạn thể phân biệt giữa con mồi và k
Kết nối các công cụ xây dựng thương hiệu - Trang 2
Kết nối các công cụ xây dựng thương hiệu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kết nối các công cụ xây dựng thương hiệu 9 10 858